Vyplatí se využívat direct mailing?

štítky Nakupování Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Termín Directmail nebo Direct mailing v překladu znamená přímé zasílání a zahrnuje veškerý propagační materiál, který bývá za pomoci pošty nebo jiného způsobu distribuce zasílán přímo té osobě, kterou si prodejce přeje oslovit a nabídnout jí svůj produkt. Nezáleží tedy na tom, zda se jedná o schránku fyzickou nebo virtuální, e-mailovou. S tímto způsobem komunikace se minimálně na straně příjemce sdělení setkal určitě každý z nás. Někoho taková pošta osloví, pro jiného je spíše přítěží. My se však nyní podíváme na využívání druhu direct mailingu – hromadného e-mailu – z opačné strany, tedy ze strany prodejců.

Direct mailing je součástí takzvaného direct, neboli přímého marketingu, do kterého mimo něj spadá například aktivní telemarketing, teleshopping prostřednictvím televizních stanic, mobilní marketing, různé poštovní soutěže a další. Nejčastějšími formami direct mailingu jsou převážně zasílané dopisy, katalogy, ceníky a další.

Se vzrůstajícím počtem osob používajících internet a jeho neustále rostoucím vlivem na chování spotřebitelů je potřeba, aby firmy se svými zákazníky co nejvíce komunikovaly. Internet je pro ně jak možností, tak prostředkem, který jim komunikaci se zákazníkem značně usnadňuje a urychluje. Se stávajícími nebo potenciálními zákazníky komunikují hlavně prostřednictvím hromadných e-mailů. Je to asi nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak cílové skupiny zákazníků oslovit. K tomu, aby předávané sdělení bylo dostatečně efektivní a splnilo svůj účel, je potřeba dodržovat určitá pravidla. Není tak ničím výjimečným, že se firmy nabízející své produkty zákazníkům obracejí v otázce direct mailingu na specialisty v této oblasti.

Na co je potřeba se soustředit, aby firemní sdělení dokázalo zákazníka oslovit a upoutalo jeho pozornost? Na prvním místě je při komunikaci vhodné použití personalizace, tedy vlastního oslovení. S tím souvisí i segmentace zákazníků do určitých skupin, na které se pak použijí různé varianty e-mailů. Výhodou direct mailingu pro prodejce je jeho cenová dostupnost ve srovnání s jinými formami komunikace a možnost přesného načasování spuštění takového druhu kampaně. Největším a vůbec nejčastějším problémem a nevýhodou, která se u direct mailingu vyskytuje a která často snižuje jeho efektivnost, je možnost, že hromadně rozesílané e-maily skončí u cílových skupin zákazníků ve složce spamu, tedy ve složce nevyžádané pošty a nedokáží tak splnit svůj stanovený cíl. Na to je potřeba dát si pozor. Možné jsou i problémy spojené s přetížením serveru, zaplněním e-mailové schránky atd. V tomto ohledu by však měl být kvalitní specialista na direct mailing schopný nabídnout svému klientovi použití speciálního systému, který výskytu těchto jevů dokáže zabránit.

K tomu, aby se zákazník o předávané sdělení zajímal, je žádoucí, aby i osoba odesílatele působila důvěryhodně. Na závěr každé realizované kampaně je samozřejmě potřeba vyhodnotit její úspěšnost doložením měřitelných výsledků získaných zpětnou vazbou od zákazníků.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP