Zaplatíte za zboží ve slevě skutečně méně, nebo vás jen někdo klame?

štítek Nakupování čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Mnoho obchodníků nabízí za účelem zvýšení prodeje slevy výrobků. Jsou ale tyto slevy skutečné nebo se jedná pouze o ty předstírané? Výraz předstírané cenové slevy není jen náhodným pojmenováním neregulérních cenových praktik, je to skutečný pojem s vlastním vymezením. Nejčastěji jsou předstírané cenové slevy chápány jako určitá podskupina klamavých cen. Co si má zákazník představit pod klamavými cenami? Jednoduše řečeno se jedná o ty ceny, jejichž způsob uvádění neodpovídá dobrým obchodním mravům, je často zavádějící a snaží se zákazníka zmást.

Předstírané cenové slevy pak představují specifickou a často se vyskytující metodu klamavých cen. Její podstatou je to, že ačkoliv se nabízená cena inzeruje jako cena se slevou, zákazník v mnoha případech žádnou skutečnou slevu na zakupovaném produktu neobdrží. V lepším případě je skutečná výše ceny daleko nižší, než jak je obchodem deklarována.

Jak je možné, že k takovým situacím dochází? Existuje jejich regulace? Ano, v mnoha státech náležejících do skupiny zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) jsou tyto neregulérní cenové postupy tamější legislativou přesně vydefinovány v celé jejich šíři a některé jejich formy jsou dokonce příslušnými právními předpisy, výslovně označené jako nezákonné.

Poskytované cenové slevy podléhají velmi přísné kontrole a v případě porušení stanovených předpisů mohou prodejci očekávat citelné sankce ze strany příslušných orgánů. Výše zmíněný postup je typický například pro jednoho z našich sousedů, Německo. Česká republika naopak nepatří do skupiny těch členských států OECD, jejíž cenové předpisy by byly v takové, celkem striktní, podobě určovány. Můžeme se zařadit spíše mezi země v tomto ohledu liberální. Mnohé cenové prohřešky firem v oblasti cenotvorby u nás nejsou nijak vymezeny a tak je ani není možno nikterak potrestat. Případné postihy v daných platných předpisech jsou pak často spíše symbolickými právními gesty, než skutečně dostatečně účinným potrestáním.

Prodejcům se nabízí celá řada způsobů a možností, jak za pomoci využití předstíraných cenových slev přimět své zákazníky, aby se uchýlili ke zdánlivě levnějšímu a výhodnějšímu nákupu. Některé z těchto metod jsou víceméně jednoduché, jiné jsou již založeny na více promyšleném postupu. Tak například mnohé předstírané cenové slevy jsou založeny na sdělování neúplných cenových informací, jiné způsoby se zase uchylují k úmyslné záměně cen či využívají techniky tzv. cenového lákadla. A co si tedy konkrétně pod předstíranou cenovou slevou představit? Zde je několik příkladů.

Velmi jednoduchou a v praxi poměrně často se vyskytující formou je klamavá prezentace nabízených cen bez daně z přidané hodnoty. Zákazník se pak lehce nechá nachytat a nevšimne si, že mu je cenová nabídka předložena pouze zčásti.

Další problémová situace, kdy se prodávající nechová k zákazníkovi zcela férově, vzniká, pokud se nabízená sleva týká jen několika málo kusů nabízeného produktu. Taková situace bývá dost častá. Prodejce oznámí ohromné slevy, ale množství produktů takto zlevněných je minimální. Nedočkaví zákazníci, kteří se nechají nalákat na tuto jedinečnou akci, se vydají do obchodu, kde však zjistí, že jimi požadované zboží je již vyprodáno. Některé zákazníky to odradí a odejdou jinam. Nicméně mnozí v prodejně zůstanou a nakoupí si jiné produkty, na které se však již žádná sleva nevztahuje. Většina kupujících tak vlastně na ohlašovanou slevu nedosáhne, avšak díky tomu, že si mnozí z nich mohli nakoupit nějaké jiné zboží za vcelku přijatelné ceny, odcházejí z obchodu více či méně spokojení, aniž by přitom postřehli, že se tak nevědomky stali objektem cenové manipulace.

Příkladů z běžného života je celá řada. Neznamená to však, že pokaždé, když prodávající avizuje slevu, jedná se nezbytně o cenovou slevu předstíranou. Ve většině případů je naštěstí vše v naprostém pořádku. Je však zřejmé, že je třeba, aby zákazníci při svých nákupech byli obezřetní a ověřili si, zda je nabízená sleva opravdu poskytnuta.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí