Pomohou firemní mateřské školky?

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Rodiče dětí předškolního věku často řeší problém, kam umístit své děti během pracovní doby, kterou denně stráví v zaměstnání. Najít školku v místě bydliště není vždy snadný úkol. Mnoho školek totiž nedisponuje dostatečnými volnými kapacitami, a pokud ano, jejich otevírací doba leckdy není dostatečně flexibilní a nevyhovuje nárokům rodičů. Ti v mnoha případech potřebují být v práci ještě dříve, než vůbec školky začnou otevírat.

Naštěstí se zdá, že zaměstnavatelé v poslední době naslouchají přáním a požadavkům svých zaměstnanců a začínají jim nabízet v našich podmínkách stále ještě neobvyklý benefit ve formě zřizovaných firemních školek. Vypadá to, že by se firemní mateřské školky mohly stát využívanou alternativou klasických školek. Nicméně jako u každé novinky i toto řešení sebou přináší svá pro a proti.

Nespornou výhodou, která rodičům dítěte díky firemním školkám vzniká, je blízkost školky zřízené přímo u zaměstnavatele. V dětském věku potomka se často stává, že je potřeba, aby si rodič dítě vyzvedl ze školky v případě nenadálých příhod dříve, než jak to bylo plánováno. Další výhodu lze spatřit v tom, že se jedná o soukromá zařízení a je tak pravděpodobné, že do těchto zařízení bude zaměstnavatel investovat více peněz, než jaký je celostátní standard. Z toho důvodu pak bude moci nabídnout lepší vybavení školek a vyšší úroveň péče o dítě. Následkem toho lze očekávat, že vzroste atraktivita podnikových školek nejen pro rodiče, ale i pro pedagogy. A pokud bude o školky zájem mezi personálem, lze z potenciálních kandidátů vybírat ty nejlepší.

Zdálo by se, že firemní mateřské školky jsou řešením, které přináší mnohá pozitiva. Je však potřeba podívat se na vše ještě z jiného úhlu pohledu. Jaká rizika hrozí, pokud zaměstnanec umístí své dítě do firemní školky? Mohlo by se stát, že začne docházet k vytváření sociálních rozdílů mezi dětmi z „normálních“ a firemních školek. Nadto i mezi samotnými dětmi ve firemních školkách mohou být činěny rozdíly v tom případě, pokud by se zohledňovalo pracovní postavení, jaké jeho rodič ve firmě zaujímá.

I přes možná negativa představují firemní školky vhodné řešení při velké pracovní vytíženosti obou rodičů. Jelikož je u nás existence firemních školek opravdu ve svých počátcích, lze přepokládat, že v první etapě jejich fungování bude docházet k určité modifikaci a vylepšování nabízených služeb. Ke snížení zmíněných negativních vlivů by mohlo dojít také díky vytvoření školek s vyšší kapacitou, do kterých by mohly být přijímány i ostatní děti v dané lokalitě. Nicméně i firemní školka zůstává jen školkou a nevyřeší všechny problémy, které na rodiče dítěte čekají, ať už se jedná o nemoc dítěte nebo nutný odjezd na služební cestu.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí