Pojištění dopravních pokut

štítek Pojištění čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Asi už jsme si všichni zvykli na to, že si dnes můžeme nechat pojistit téměř vše. Od domácností, nemovitostí, vozidel, motocyklů až po zvířata. Nabídka je v této oblasti opravdu bohatá. Přesto mnoho z nás mohlo být překvapeno, když v létě tohoto roku přišla jedna z našich pojišťoven, Slavia pojišťovna, s novinkou v podobě pojištění pokut, také známou pod názvem pojištění Kryštof.

Co si pod tímto druhem služby představit? Znamená to snad, že by pojišťovna chtěla podporovat takzvané piráty silnic tím, že za ně převezme odpovědnost a tím bude nepřímo ohrožovat naše životy? Takový postup by byl asi všeobecně shledaný za neetický. Pojištění dopravních pokut a ztráty řidičského oprávnění má naštěstí jiný účel. Lze ho sjednat k úhradě nepřiměřených finančních nákladů za pokuty ve správním řízení. Je však určeno pro běžné, aktivní řidiče a provozovatele motorových vozidel, ne pro milovníky rychlé jízdy. Mělo by tedy zaručit určité zmírnění dopadů způsobeného přestupku těm řidičům, kteří se přestupku dopustí spíše nepozorností.

Pojistná ochrana se vztahuje především na překročení povolené rychlosti. Tento přestupek se občas řidiči přihodí, aniž by si ho byl vědom. Pojištění se vztahuje i na odebrání řidičského průkazu, jelikož umožňuje čerpání pojistného plnění po dobu jednoho roku po jeho odebrání. Při dosažení dvanácti bodů v registru řidičů, z nichž aspoň šest řidič získal v průběhu pojištění, je pak pojištěnému vypláceno denní odškodné.

Aby pojištění nepodporovalo porušování silničních pravidel, má mnoho omezení. Nevztahuje se totiž na bezohledné řízení, řízení pod vlivem drog nebo pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile. Pojištění také přestává platit při jakémkoli přestupku, za který se udělují čtyři a více bodů a také při případech, kdy řidič přijde o řidičské oprávnění ihned po spáchání přestupku. Nevztahuje se ani na jakékoliv trestné činy. Je důležité si také uvědomit, že pojištění za vás nevyřeší hrazení závazků, které by vám mohly vzniknout. Tyto škody jsou hrazeny z povinného ručení. Dále jsou mimo rámec pojištění všechny druhy vzniklých nepřímých škod, jako například ušlý zisk.

Pojištění lze sjednat ve dvou variantách, které se liší ve výší pojistné částky a ročního pojistného. Pojištění může být pořízeno i v rámci povinného ručení. Pokud je pojištěnému vyměřena pokuta, je mu vypláceno pojistné plnění. Ne však neustále, ale pouze do vyčerpání limitu pojistné částky. Ta je u prvního druhu pojištění vyčíslena na sto tisíc korun, u druhého je to pak do výše půl milionu. Při vyčerpání limitu již nejsou pokuty propláceny. Jedinou možností je to, že si jako řidič uzavřete pojistku novou.

V praxi se stává, že ve chvíli, kdy vám je doručeno oznámení o přestupku, uplyne od doby spáchání přestupku celkem dlouhá doba. V takovém případě za vás pokuta bude uhrazena tehdy, když se přestupek stal v té době, kdy jste byli pojištěni.

Názory na tento druh pojištění se různí. Najdou se jak jeho příznivci, tak odpůrci. Odpůrci souhlasí s tím, že pojištění sice není protiprávní, považují ho však za neetické. Podle jejich názoru by bylo vhodnější zúžit okruh přestupků jen na ty, které nikoho neohrožují. Nelíbí se jim to, že by měli být zvýhodňováni řidiči, kteří přesahují maximální povolenou rychlost, protože právě oni bývají častou příčinou dopravních nehod.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí