Finanční poradenství

štítky Investice Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Přestože je v současné době nabídka finančního poradenství na našem trhu již dostatečně bohatá a rozmanitá, lidé stále zdaleka nevyužívají těchto služeb v takové míře, jak je to zvykem v ostatních ekonomicky vyspělých zemích. Co je příčinou tohoto chování? Proč lidé nechtějí využít služeb někoho, kdo je v dané oblasti mnohem více sběhlý než oni samotní? Možná je to proto, že nejsou otevřeni něčemu novému a nechtějí tak využít nových služeb, které jsou jim nabízeny, možná si myslí, že se sami nejlépe dokáží o své finance postarat, což je asi ten nejčastější případ, se kterým se můžeme setkat.

Je ale potřeba si uvědomit, že v dnešní době, kdy se podmínky na trhu mění každým dnem a kdy existuje nepřeberné množství finančních produktů, je pro laika téměř nemožné všechny tyto změny sledovat a dokázat je správně vyhodnotit. Z médií se na nás ze všech stran hrnou informace o těch nejvýhodnějších půjčkách, nulovém navýšení splátek, enormně vysokých úrocích na spořících účtech atd. Najde se mnoho lidí, kteří těmto lákadlům podlehnou. Není se pak čemu divit, když později zjistí, že nejsou schopni splátky zaplatit a dostávají se tak do zbytečných problémům, kterým bylo možno předejít, pokud by před podepsáním smlouvy byli lépe informováni nezávislým odborníkem. Právě z toho důvodu vznikly společnosti, které se specializují na finanční poradenství. Nabídnou vám vlastního finančního poradce, který vám bude kdykoliv k dispozici a pomůže vám vyhodnotit vaši finanční situaci. Je na něm, aby prozkoumal vaše smlouvy a navrhl řešení podle vámi zadaných parametrů. Konečné rozhodnutí je samozřejmě ponecháno na vás. Finanční poradce nevystupuje jako reprezentant jediné banky, či jiné finanční instituce. Je obvyklé, že pro vás vypracuje analýzu daného produktu u různých finančních institucí a v závislosti na vašich požadavcích a svých znalostech vám navrhne to nejvhodnější řešení.

V čem spočívají hlavní výhody využití služeb finančního poradce?

Především se jedná o odborníka v dané oblasti, který prošel množstvím školení a seminářů, který vlastní potřebná osvědčení a certifikáty, má zkušenosti a možnosti, jak vám vyhovět. Je to právě on, kdo za vás po zvolení určitého finančního produktu obstará veškeré finanční dokumenty a pomůže vám s jejich vyplněním, což bývá mezi lidmi všeobecně neoblíbená činnost. Výběrem či nevýběrem daného produktu a případným následným podpisem smluv práce finančního poradce zdaleka nekončí. V tom je také rozdíl, který vám přináší další výhody. Práce poradce totiž spočívá i v tom, že dále sleduje aktuální nabídky a příležitosti a je tak schopen pružně reagovat na nové situace za účelem dosažení co nejpříznivější situace pro vás. Neustále se vzdělává a obeznamuje se tak s novými skutečnostmi týkajícími se finančního trhu. Při troše nadsázky se dá říct, že se mezi ním a vámi může jednat i o spolupráci na celý život. Pokud si najdete toho svého finančního poradce, s jehož službami spokojeni, můžete být klidni, že je o vaše finance dobře postaráno.

Hana Hutlová

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí