Poradna: Vážné důvody výpovědi a nekrácení podpory v nezaměstnanosti

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Vilma: Jsem v předdůchodovém věku a nyní se musím starat o tchýni, která má velké zdravotní problémy. Když budu muset skončit v práci a zůstat s ní doma, jaké by bylo krácení podpory v nezaměstnanosti?

Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce, to znamená výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou o ukončení pracovního poměru. V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele náleží podpora v nezaměstnanosti první dva měsíce ve výši 65 % rozhodného příjmu, další dva měsíce v rozsahu 50 % rozhodného příjmu a následující měsíce v rozsahu 45 % rozhodného příjmu. Podpůrčí doba se liší dle věku. Občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců.

Výpověď zaměstnance nebo vzájemná dohoda

Jestliže je však pracovní poměr ukončen výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou bez „vážného důvodu“, potom náleží podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu v rozsahu 45 % rozhodného příjmu.

Zákon o zaměstnanosti a vážné důvody

Vážné důvody, kdy není krácena podpora v nezaměstnanosti v případě, že podá výpověď zaměstnanec jsou uvedeny v § 5, v bodě c), kde je mimo jiné uvedeno, že podmínka "vážné důvody" je splněna při:

"Nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou".

Příslušný důvod je samozřejmě vhodné do písemné výpovědi nebo dohody uvést. Následně ho bude nutné úřadu práce prokázat.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí