Poradna: Vlastní starobní důchod a výpočet vdovského důchodu

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Jiří: Jak se prosím vypočítá vdovský důchod, jestliže vdova již pobírá vlastní starobní důchod?

V případě, že se příjemkyně starobního důchodu stane vdovou, potom se nepobírají dva státní důchody v plné výši. Při nároku na dva státní důchody se uplatní pravidla pro souběh důchodů.

V plné výši náleží vyšší z důchodů

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny státní důchody stejně vysokou, v roce 2022 bude činit 3900 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění. Jestliže má příjemkyně starobního důchodu nárok i na vdovský důchod, potom bude pobírat základní výměru důchodu pouze jednou a procentní výměru důchodu v plné výši z vyššího důchodu a z nižšího důchodu pouze v poloviční výši. Vše se Vám pokusím názorně vysvětlit na praktickém příkladu.

Praktický příklad

Paní XY má vlastní starobní důchod 14740 Kč. Zemřelý manžel pobíral starobní důchod 16290 Kč. Dle legislativy roku 2022 si vypočteme souhrnný důchod, na který má paní XY nárok.

Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu, který pobíral zemřelý manžel. Procentní výměra vlastního důchodu činí 10840 Kč (14740 Kč – 3900 Kč), procentní výměra vdovského důchodu činí 6195 Kč (16290 Kč – 3900 Kč) × 50 %). V plné výši bude náležet vlastní starobní důchod paní XY a z vdovského důchodu částku 3098 Kč (6195 Kč × 50 %). Souhrnný důchod paní XY bude tedy 17838 Kč (14740 Kč + 3098 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP