Jak dlouho si užijeme důchodu?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Čím dál více penzistů se dožívá relativně vysokého věku. Kvalitní zdravotní péče, lepší finanční zajištění a zdravější styl života, to jsou hlavní důvody. Jak v Česku stoupá průměrná délky doby pobírání důchodu?

Je v roce 2000 činila průměrná délka doby pobírání důchodu 19,96 let, v roce 2010 to bylo 22,79 lež v roce 2020 to bylo již 24,51 let. Růst délky doby pobírání důchodu je velmi pozitivním trendem. Zvyšování průměrné doby pobírání starobního důchodu však bude zvyšovat nároky na finanční zabezpečení. V budoucnu lze tedy očekávat pokles státního důchodu vzhledem k průměrné mzdě a růst úlohy vlastního zajištění na penzi.

Jak se liší v Česku důchody?

Při seřazení všech důchodů od nejvyšší po nejnižší je hodnota důchodu ležícího přesně uprostřed mediánem důchodu. V roce 2020 činil medián důchodu 14362 Kč, v roce 201913357 Kč, v roce 201812289 Kč a v roce 201711725 Kč. Muži mají v Česku přitom vyšší důchody než ženy, medián důchodu mužů činil v roce 2020 částku 15775 Kč, zatímco medián důchodu žen činil 13129 Kč.

Vzhledem ke konstrukci výpočtu starobního důchodu jsou mezi hodnotami starobních důchodů menší rozdíly než mezi mzdami.

  • Pouze desetina starobních důchodců v roce 2020 pobírala starobní důchod nižší než 10778 Kč a pouze 30 % starobních důchodců mělo v roce 2020 starobní důchod nižší než 12870 Kč.
  • Pouze desetina starobních důchodců měla v roce 2020 starobní důchod vyšší než 18251 Kč a měsíční důchod nad 15910 Kč mělo pouze 30 % starobních důchodců.

Valorizace zvyšuje rozdíly v důchodech

Starobní důchody se každoročně valorizují. Ke zvýšeních státních důchodů dochází od ledna automaticky. V korunovém vyjádření se více zvyšují vyšší důchody, během let se tedy finanční rozdíl mezi vyššími a nižšími důchody neustále prohlubuje.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí