Kdy lze vdovský důchod obnovit?

štítky Penze Právo čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Vdovský nebo vdovecký důchod se pobírá po uplynutí jednoho roku pouze při splnění některé ze zákonných podmínek. V opačném případě se přestane po roce pobírat. Za jakých podmínek si lze zažádat o obnovu vdovského důchodu.

Vdovský důchod po zemřelém manželovi i vdovecký důchod po zemřelé manželce náleží rok po smrti druhého z manželů. Po uplynutí jednoho roku má dále nárok na vdovský důchod vdova (vdovec), pokud:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomocí jiné osoby ve stupni II, III nebo IV závislosti
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla (dosáhl) alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného ročníku narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší

Jestliže se po roce přestane vdovský důchod vyplácet, protože není splněna žádná z výše uvedených podmínek, potom může být vdovský důchod obnoven, jestliže je některá z výše uvedených podmínek splněna do dvou let od skončení pobírání vdovského důchodu. O obnovu vdovského důchodu je potřeba si zažádat.

Praktický příklad

Paní Karolína (narozená 11. 1. 1961) vychovala dvě děti a pobírala po manželovi vdovský důchod. V únoru 2020 přestala mít nárok na vdovský důchod, protože uplynul jeden rok a nesplňovala žádnou ze zákonných podmínek.

  • vlastní důchodový věk paní Karolíny je 62 let a 8 měsíců (dle věku narození a počtu vychovaných dětí, dle přílohy k zákonu o důchodovém pojištění)
  • důchodový věk muže narozeného v roce 1961 je 64 let a 4 měsíce, pro účely vdovského důchodu se tedy posuje 60 let a 4 měsíce (důchodový věk muže ponížený o 4 roky)

Požadovaného věku 60 let a 4 měsíce, který je nižší než vlastní důchodový věk paní Karolíny (62 let a 8 měsíců) dosáhne paní Karolína 11. 5. 2021. Ve dvouleté obnovovací lhůtě tedy splní zákonnou podmínku a na základě podané žádosti se paní Karolíně obnoví výplata vdovského důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí