Poradna: Neevidované příjmy v letech 1995 až 1997

štítky Penze Poradna Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Sofie: Nechala jsem si zaslat orientační evidenční list důchodového pojištění od ČSSZ. V tomto dokumentu mi chyběly příjmy za období 1995 až 1999, za roky 1998 a 1999 se je nakonec podařilo doložit. Roky 1995 až 1997 však nikoliv. Odpracovanou dobu za dané roky mám doloženou, ale příjmy nikoliv. Prý se mi budou dané roky počítat jako vyloučená doba pojištění. Nesníží mi to důchod?

Měsíční částka státního starobního důchodu závisí na průměrné měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě (osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění (hodnotí se v celých ukončených letech).

Důležitost doby pojištění

S ohledem na dobu pojištění je dobře, že máte doložené veškeré zaměstnání. Každý celý ukončený rok pojištění hraje při výpočtu starobního důchodu velmi důležitou roli.

Hodnocené příjmové období

Průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky (tzv. osobní vyměřovací základ) se při výpočtu důchodu v roce 2024 počítá z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2023. Tedy za poměrně dlouhé období, kdy příjmy v jednotlivých letech se přepočítávají příslušným koeficientem na současnou hodnotu.

TIP: Kalkulačka starobního důchodu v roce 2024

Institut vyloučené doby pojištění

V případě, že nemáte doloženy příjmy ze zaměstnání a toto zaměstnání máte doloženo, tak se Vám klasicky dané zaměstnání započítává do doby pojištění a pro výpočet osobního vyměřovacího základu se použije vyloučená doba pojištění. To zjednodušeně řečeno znamená, že průměrná mzda (osobní vyměřovací základ) se Vám vypočítá z ostatních Vašich příjmů. Průměrná mzda se Vám tedy vypočítá pouze z doložených příjmů. Jedná se o nejspravedlivější možný postup. Institut vyloučené doby pojištění se mimo jiné využívá i za období péče o dítě do 4 let věku, kdy neplynou příjmy, ze kterých se odvádí sociální pojištění, a přitom se toto období započítává do celkové doby pojištění jako náhradní doba pojištění.

Osobní vyměřovací základ se vypočítá z ostatních příjmů

Využitím institutu vyloučené doby pojištění se automaticky nezvyšuje ani nesnižuje průměrná mzda za odpracované roky, neboť průměrná mzda za odpracované roky se vypočítá z Vašich ostatních doložených příjmů za kratší období (kdy byly příjmy známé).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí