Minimální mzda pohledem zaměstnavatele

štítky Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V letošním roce činí minimální měsíční mzda 14600 Kč a pro příští rok se dá očekávat další zvýšení minimální mzdy. Jaké dopady má zvýšení minimální mzdy pro zaměstnavatele?

Institut minimální mzdy hraje v legislativě většiny vyspělých zemí světa významnou úlohu, světovým trendem je zajištění značně vyšší životní úrovně zaměstnanců pracujících i za minimální mzdu oproti lidem žijících pouze ze sociálních dávek.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem = 33,8 %

Zaměstnanec pracující za minimální mzdu stojí zaměstnavatele samozřejmě více, než činí nominální hodnota minimální mzdy, neboť zaměstnavatelé v Česku odvádí za zaměstnance ještě povinné pojistné, a sice:

  • 24,8 % na sociálním pojištění
  • 9 % na zdravotním pojištění Při zvýšení minimální mzdy o 100 Kč stoupnou mzdové náklady zaměstnavatele o 133,8 Kč. Při minimální mzdě 14600 Kč dosahují mzdové náklady zaměstnavatele 19535 Kč (14600 Kč × 1,338 %).

Průměrné měsíční náklady jsou vyšší

Dle zákoníku práce mají zaměstnanci nárok minimálně na 4týdenní placenou dovolenou. V praxi však řada zaměstnavatelů nabízí 5 týdnů dovolené. Pokud budeme pro zjednodušení počítat, že zaměstnanec pracuje 11 měsíců a zaměstnavatel ho platí po celý kalendářní rok, potom činí průměrné měsíční mzdové náklady za odpracovaný měsíc 21311 Kč (19535 Kč × 12 měsíců/11). Zodpovědní zaměstnavatelé chtějí nabízet svým zaměstnancům kvalitní pracovní podmínky, případné zvýšení minimální mzdy je tedy ekonomickým impulsem pro zvyšování i ostatních mezd v národním hospodářství.

Jak stoupala minimální mzda?

Ještě 1. 1. 2013 činila v Česku minimální mzda 8000 Kč, následně docházelo k pravidelnému zvyšování minimální mzdy až na současnou úroveň 14600 Kč.

  • V roce 2019 činila minimální měsíční mzda 13350 Kč, v roce 2018 částku 12200 Kč a v roce 2017 částku 11000 Kč.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí