Spoření na penzi prostřednictvím zaměstnavatele

štítky Penze Spoření Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zapojení zaměstnavatele do vlastního spořícího plánu na penzi je daňově velmi výhodné. Jaká pravidla platí pro daňové osvobození příspěvků zaměstnavatele na „penzijko“?

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou státem podporované finanční produkty k zajištění na penzi. Aktuálně lze přitom uzavřít již jenom smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, přičemž daňové výhody platí pro oba produkty ve stejném rozsahu.

Limit pro daňové osvobození

Spořit na smlouvu o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření může zaměstnanci i zaměstnavatel. Jedná se o velmi oblíbený firemní benefit. Až do roční částky 50000 Kč jsou totiž příspěvky zaměstnavatele na legislativou podporované finanční produkty osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Do vyčerpání limitu je tedy pro zaměstnance z finančního hlediska výhodnější maximalizovat příspěvek zaměstnavatele na smlouvu než zvýšit hrubou mzdu. Samozřejmě při velmi nízké hrubé mzdě, když zaměstnanec má každý měsíc velký problém vůbec vyjít, je výhodnější zvýšit nejdříve hrubou mzdu.

Spořit lze i nad limit

Zaměstnavatelé mohou přispívat svým zaměstnancům na podporované finanční produkty i nad limit pro daňové osvobození. V takovém případě však částka nad limit podléhá standardním odvodům na dani z příjmu a povinném pojistném, a to ve stejném rozsahu jako je tomu u klasické hrubé mzdy.

Podmínky jsou stejné i pro dohodáře

Daňové osvobození pro příspěvky zaměstnavatele na podporované finanční produkty platí nejenom pro zaměstnance pracující na standardní pracovní smlouvu na plný úvazek, ale i pro zaměstnance pracující na zkrácený úvazek nebo zaměstnance pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti. Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně mohou dokonce dostávat příspěvek na smlouvu od všech zaměstnavatelů, pro které pracují.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí