Daňová úspora u hypotéky

štítky Daně Hypoteční úvěry Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Splácení hypotéky na koupi bytu nebo domu znamená daňovou úsporu, neboť zaplacené úroky z úvěru snižují daňový základ.

Za rok 2019 bude možné v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání uplatnit odpočet úroků z úvěru na bydlení, kterým je řešena vlastní bytová situace poplatníka, až do částky 300000 Kč, přičemž každá tisícikoruna znamená daňovou úsporu 150 Kč.

Více účastníků smlouvy

Účastníky hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření může být více osob, v takovém případě uplatní daňový odpočet jedna z nich, nebo každá z nich rovným dílem. Základ daně může být při koupi bytového domu, rodinného domu, rozestavěné stavby bytového domu nebo rodinného domu, jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru snížen pouze ve zdaňovacím období, po jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil a předmět bytové potřeby užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů nebo prarodičů obou manželů. Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit jednu dvanáctinu maximálního limitu ve výši 300000 Kč.

Jak postupuje zaměstnanec?

Zaměstnanec nárok na daňový odpočet uplatní v ročním zúčtování daně, které za něj provádí zaměstnavatel. Mzdové účetní je potřeba doručit potvrzení od banky nebo stavební spořitelny.

Zaměstnanec a daňové přiznání

Daňoví poplatníci mající zdanitelné příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu podávající daňové přiznání (např. z důvodu práce pro více zaměstnavatelů současně v některém měsíci), uplatní daňový odpočet ve dvoustránkovém daňovém formuláři. Pro příjmy pouze ze závislé činnosti je totiž možné použít zjednodušený formulář daňového přiznání. K daňovému přiznání je nutné přiložit příslušné potvrzení.

Čtyřstránkové daňové přiznání

Osoby samostatně výdělečně činné a daňoví poplatníci mající zdanitelné příjmy dle § 8, § 9 a § 10 musí vyplnit standardní čtyřstránkový daňový formulář, ve kterém se odpočet úroků uvede na druhé straně.

Petr Gola

Další články k tématu Hypotéku plánujte

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí