Nárok na neplacené volno není automatický

štítek Právo přečtete do minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Mimo několik taxativně vyjmenovaných důvodů v zákoníku práce nemá zaměstnanec na neplacené volno automaticky nárok, zaměstnavatel musí s čerpáním neplaceného volna souhlasit. Zaměstnanci s dobrými pracovními výsledky jsou na tom samozřejmě při vyjednávání neplaceného volna lépe.

Mimo zákonné důvody tedy záleží umožnění čerpání neplaceného volna zaměstnanci na rozhodnutí zaměstnavatele. Úspěšné firmy se snaží vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro své zaměstnance a pokud je to jenom trochu možné, tak nedělají svým zaměstnancům s čerpáním neplaceného volna problémy. V praxi mají zájem o neplacené volno např. rodiče s malými dětmi, kteří si potřebují prodloužit rodičovskou dovolenou nebo zaměstnanci, kteří potřebují pečovat o své rodiče.

Krátkodobé neplacené volno může velmi pomoci

Možnost čerpat několikatýdenní neplacené volno může v některých životních situacích zaměstnanci velmi pomoci, neboť nárok na placenou dovolenou je omezený. Minimálně mají zaměstnanci dle zákoníku práce nárok na placenou dovolenou v rozsahu 4 týdny za rok, většina zaměstnavatelů však nabízí bonus týden dovolené nad minimální legislativní rozsah.

Jednoduchá písemná žádost

Písemná žádost o čerpání neplaceného volna může být napsána pouze několika větami, není potřeba vyplňovat nějaký formulář. V písemné žádosti je potřeba uvést zejména označení zaměstnavatele a zaměstnance, důvod pro čerpání neplaceného volna, termín čerpání neplaceného volna, podpis. Čerpání neplaceného volna je vhodné řešit se zaměstnavatelem v rozumném předstihu, aby měl zaměstnavatel čas na řešení několikatýdenní nepřítomnosti schopného a výkonného zaměstnance.

Nemoc během neplaceného volna

Zaměstnanci čerpající neplacené volno nemají příjem podléhající sociálnímu pojištění, a proto v případě nemoci nemají nárok na náhradu mzdu, kterou vyplácí zaměstnavatele v prvních 14 dnech. Od července 2019 náleží náhrada mzdy již od prvního dne pracovní neschopnosti. Při delší nemoci nevzniká ani nárok na nemocenskou, kterou vyplácí OSSZ od 15. dne pracovní neschopnosti.

Petr Gola

Další články k tématu Neplacené volno

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí