Lhůta pro stanovení daně z příjmu

štítky Daně Právo čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Všichni daňoví poplatníci by měli svým daňovým povinnostem věnovat dostatek času a pozornosti. V případě daňových nesrovnalostí nebo opožděných plateb je nutné počítat se sankcemi. Daňový nedoplatek může být vyměřen i zpětně. Za jakých podmínek? Jaká platí omezení dle daňového řádu?

Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani, kteří nemají mimo hlavní zaměstnání jiné zdanitelné příjmy, eliminují své daňové starosti, neboť daňové záležitosti za ně vyřizuje zaměstnavatel.

Minimální starosti s daňovým paušálním režimem

OSVČ mohou své daňové povinnosti a starosti eliminovat na minimum v případě vstupu do dobrovolného daňového měsíčního paušálu, kdy jednou měsíční platbou platí současně daň z příjmu, sociální a zdravotní pojištění. Pro vstup do dobrovolného daňového paušální režimu je nutné splnit zákonné podmínky. I v roce 2024 jsou tři pásma paušální daně v závislosti na výši a struktuře rozhodných příjmů OSVČ. Kontrola OSVČ v měsíčním paušálním daňovém režimu je v praxi zcela výjimečná.

Riziko chyby snižuje i výdajový paušál

Rovněž OSVČ uplatňující pro stanovení ročního daňového základu roční výdajový paušál (80%, 60% nebo 40% v závislosti na vykonávané činnosti) výrazně snižují riziko chyby a případného doměření daně.

Tříletá prekluzivní lhůta

Pro doměření daně z příjmu je stanovena tříletá prekluzivní lhůta. Dle § 148 daňového řádu platí, že daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky, přičemž lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, ve kterém uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo ve kterém se stala daň splatnou.

Kdy se lhůta prodlužuje?

Základní lhůta pro stanovení daně může být prodloužena o jeden rok, jestliže je splněna některá ze zákonných podmínek v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty nebo došlo k některé zákonné skutečnosti (např. oznámení rozhodnutí o stanovení daně, podání dodatečného daňového tvrzení).

Nový běh lhůty

V případě, že byla před uplynutím lhůty pro stanovení daně zahájena daňová kontrola nebo podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena výzva k podání řádného daňového tvrzení, tak běží lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí