Poradna: Neplacení záloh na zdravotním pojištění a nutnost placení záloh na sociálním pojištění

štítky Pojištění Poradna čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Adam: Při zaměstnání podnikám. Řešil jsem nějaké záležitosti na úřadech a bylo mi sděleno, že zálohy na zdravotním pojištění platit nemusím, zatímco zálohy na sociálním pojištění platit musím. Je to skutečně tak?

Vzhledem k tomu, že výkon samostatné výdělečné činnosti je pro Vás přivýdělkem k zaměstnání, tak vykonáváte vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění je to velmi důležité, neboť při výpočtu ročního pojistného nemusíte dodržet minimální vyměřovací základ, jako by tomu bylo při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Zdravotní pojištění se platí jednorázově

Zaměstnanci vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost neplatí během roku zálohy na zdravotním pojištění a zdravotní pojištění z dosaženého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti doplatí jednorázově při odevzdání přehledu za příslušný rok. V případě vyššího zisku a vyššího vypočteného zdravotního pojištění je možné během roku platit zálohy, aby nebyl následně příliš vysoký nedoplatek na ročním zdravotním pojištění. Obecně však podnikající zaměstnanci platí zdravotní pojištění jednorázově až za celý rok.

Při nízkém zisku se sociální pojištění vůbec neplatí

V případě výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nevzniká dokonce vůbec povinnost platit za příslušný rok sociální pojištění, jestliže je hrubý zisk do limitu. Pro celý kalendářní rok 2023 je limitem hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) do částky 96777 Kč. Jestliže je však hrubý zisk z vedlejší samostatné výdělečné činnosti přes limit, tak již vzniká povinnost platit roční sociální pojištění a následně i měsíční zálohy. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti však odpovídá měsíční částka zálohy skutečně dosaženému vyměřovacímu základu, na OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost se nevztahuje povinnost dodržení alespoň minimální měsíční zálohy, což platí pouze pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Závěrem

V dotazu neuvádíte Váš hrubý zisk, obecně však mohla nastat situace, že zálohy na zdravotním pojištění platit nebudete a zálohy na sociálním pojištění platit budete.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí