Kolik dostane zaměstnanec na účet?

štítky Daně Pojištění Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Částka obdržená na bankovní účet je tak značně nižší, než je sjednaná hrubá mzda. Pro zaměstnance je přitom nejdůležitější právě inkasovaná částka na účet, za kterou může nakupovat zboží a služby.

Při výpočtu měsíční čisté mzdy se uplatňují dvě daňové sazby, do hrubé měsíční mzdy ve výši 131901 Kč je 15% sazba daně z příjmu a pro hrubou mzdu nad tuto částku již 23% sazba daně z příjmu. Souhrnná sazba sociálního pojištění (včetně nemocenského pojištění) je 7,1 % a sazba zdravotního pojištění je 4,5 %.

Sleva na poplatníka

Vypočtenou daň z příjmu fyzických osob snižují daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2570 Kč mají všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani. Dalšími měsíčními daňovými slevami jsou: na průkaz ZTP/P ve výši 1345 Kč, na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 Kč a na invaliditu třetího stupně ve výši 420 Kč. Daňové slevy snižují přímo vypočtenou daň z příjmu, maximálně však do nuly.

Daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může čerpat daňové zvýhodnění na děti. Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění měsíčně. Na první dítě činí měsíční daňové zvýhodnění 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak se uplatní daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění se uplatní po výše uvedených daňových slevách. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší, než činí vypočtená daň z příjmu po uplatněných daňových slevách, tak náleží daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Průměrná čistá mzda = 35692 Kč

Za rok 2023 činila průměrná měsíční hrubá mzda po zaokrouhlení na stokoruny nahoru 43400 Kč. V případě, že zaměstnanec uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka, tak účet dostane 35692 Kč. Z hrubé mzdy je mu sražena daň z příjmu (2673 Kč), sociální pojištění včetně nemocenského pojištění (3082 Kč) a zdravotní pojištění (1953 Kč).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí