Poradna: Jak se liší minimální pojistné pro OSVČ?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Václav: Jsem živnostník s nižšími příjmy, platím tak minimální zdravotní pojištění. Kolik platí na zdravotním pojištění OSVČ platící měsíčně paušální daň?

OSVČ, které vstoupí do daňového paušálu, platí jednou měsíční daňovou platbou současně daň z příjmu, sociálním pojištění i zdravotní pojištění. V roce 2024 činí souhrnná platba v prvním daňovém paušálním režimu 7498 Kč, z toho činí zdravotní pojištění 2968 Kč. Měsíčními platbami paušální daně jsou přitom splněny všechny daňové povinnosti ohledně všech přímých daní a nevyplňuje se již daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení.

Minimální záloha při hlavní činnosti

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí platit OSVČ, které nevstoupily do daňového paušálu, měsíční zálohy na zdravotním pojištění, přičemž vždy musí dodržet alespoň minimální měsíční zálohu. V roce 2024 činí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění 2968 Kč. Každá měsíční záloha je splatná do 8. dne následujícího měsíce.

Stejná platba zdravotního pojištění

OSVČ s nižšími zisky tedy platí měsíčně stejně vysokou částku na zdravotním pojištění, ať už jsou účastny v daňovém paušálu či nikoliv. V případě, že byste tedy od příštího roku vstoupil do daňového paušálu, tak na zdravotním pojištění neušetříte. Pro rok 2024 již do daňového paušálu vstoupit nemůžete, neboť termínem pro přihlášení byl 10. leden.

TIP: Kalkulačka zdravotního pojištění pro OSVČ

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Zdravotní pojištění je jedinou přímou daní, kterou musí platit všechny OSVČ, a to i při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, tj. například při zaměstnání, během studiu nebo v důchodu, se odvádí zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti tedy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí