Jak vysoké jsou alimenty?

štítky Právo Účty čtení na 3 minuty

Alimenty v Česku patří při mezinárodním srovnání mezi nižší. Pokud se rodiče sami nedohodnou, tak stanovuje výši alimentů soud vlastním rozhodnutím. Ke sjednocení rozhodování ve věci alimentů pomáhají soudcům tabulky výživného Ministerstvem spravedlnosti. Výše alimentů se pohybuje od 9 % do 24 % příjmu rodiče, který má povinnost platit alimenty.

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Při mezinárodním srovnání je navíc průměrná výše alimentů v Česku nízká. Aby nedocházelo v Česku mezi jednotlivými případy stanovování výše alimentů k velkým rozdílům, tak mají v Česku soudy ke stanovení výše alimentů tabulky vypracované Ministerstvem spravedlnosti. Konečné slovo má však soud, protože všechny případy se nedají dát do jednoduché tabulky a život mnohdy není snadný. Tabulka výše alimentů má pouze doporučující charakter. V konkrétních případech může být výše alimentů rozdílná. Především třeba v situaci, kdy rozvedený otec založil novou rodinu. Nebo v případech, kdy je nutné platit alimenty na dvě a více dětí. V těchto případech se nedají částky vždy jednoduše sečíst, přesto mohou alimenty v praxi klidně dosahovat až 60 % příjmu.

Ideálem je dohoda

Když už tedy k rozvodu dojde, tak je ideálním řešením, když se manželé na všem domluví. V péči o dítě, rozdělení veškerého majetku i výši alimentů. Spolupráce, jasná finanční pravidla a respekt bývalých manželů jsou pro děti nesmírně důležité.

Alimenty od 9 % do 24 % příjmu druhého rodiče

Výše alimentů se dle tabulek Ministerstva spravedlnosti pohybuje od 9 % do 24 % příjmu rodiče, který má povinnost platit alimenty, který tedy s dítětem nežije. S rostoucím věkem dítěte se zvyšují i finanční nároky dítěte. Čím je dítě starší, tím vyšší alimenty. Jedná se však pouze o doporučení, konečné rozhodnutí je plně v kompetenci soudu.

  • Na dítě do 5 let jsou alimenty 9 % až 13 % příjmu.
  • Na dítě ve věku 6 až 9 let jsou alimenty 11 % až 15 % příjmu.
  • Na dítě ve věku 10 let až 14 let jsou alimenty 14 % až 18 % příjmu.
  • Na dítě ve věku 15 let až 17 let jsou alimenty 17 % až 21 % příjmu.
  • Na dítě starší 18 let jsou aliementy 20 % až 24 % příjmu.

Nejlepší je však jednoznačně určení výši alimentů na základě vlastní dohody rodičů, kteří nejlépe znají životní potřeby a finanční nároky dítěte.

Nedostatek financí u malých dětí

Při rozhodování o výši alimentů je praxí, že s rostoucím věkem dítěte stoupá i výše alimentů. Tento princip není někdy šťastný. Výdaje na malé dítě jsou vyšší, např. za pleny, sunar, častější nákup oblečení a obuvi. S malým dítětem (do 3 let) je navíc vlastní výdělečná činnost rodiče starajícího se o své dítě značně omezena. Obdobná situace je i v době, kdy je dítě ve školce (je častěji nemocné). Naopak studující dítě starší 18 let si už může přivydělat. Finanční situace maminek samoživitelek s malými dětmi není snadná. Malé děti jsou častěji nemocné, musí je v určený čas vyzvednout ve školce, hůře se tedy maminkám samoživitelkám koordinuje práce a péče o dítě, případně je problém si najít zaměstnání.

Kdy žádá o zvýšení alimentů rodič?

Výše alimentů se dá během let zvýšit. Stačí podat žalobu o zvýšení alimentů. Jestli je dítě starší 18 let, tak podává žalobu samo. U mladších dětí je podává rodič, se kterým děti žijí. Žalobu je potřeba podat u místního soudu dle bydliště rodiče s dítětem. V žalobě je potřeba uvést důvody, proč má být výše alimentů zvýšena. Především zdůraznit, že finanční nároky dítěte se zvýšily, stejně jako třeba finanční situace bývalého manžela (manželky). Studium, kroužky stojí více než v minulosti. Je vhodné všechny náklady dítěte podrobně vyčíslit. Současně je potřeba uvést, jak vysokou výši alimentů si rodič s dítětem představují.

Petr Gola

Další články k tématu Finance a rozvod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí