Reklamace zboží z EU je možná, má však svá pravidla

štítek Právo čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Česká republika je jako člen Evropské unie součástí evropského jednotného trhu, z čehož vyplývají nejrůznější pravidla při nákupu zboží v ostatních evropských zemích. Za spotřebitele jsme podle evropské legislativy považováni v tom okamžiku, kdy nakupujeme pro vlastní účely (nikoliv pro účely spojené s podnikáním). Ať už si v jiném členském státě nakoupíme během dovolené, či využijeme stále snadnější on-line nakupování přes internet, máme v případě nespokojenosti se zakoupenou věcí právo zboží reklamovat u obchodníka, který nám je prodal. I reklamace však mají v Evropské unii svá pravidla.

Ačkoliv je evropský jednotný trh do určité míry opravdu jednotný, neznamená to, že bychom zboží mohli reklamovat na jakékoliv pobočce prodejce v jakémkoliv státě Unie. V určitých případech to sice možné je, ale jedná se opravdu spíše o výjimky, které jsou prodejci uváděny v uzavírané smlouvě. V naprosté většině případů je nám, spotřebitelům, evropskou legislativou garantována základní úroveň ochrany, tzv. minimální harmonizace. Znamená to, že zakoupené zboží musí být ve shodě s kupní smlouvou, musí být bez vad a musí být vhodné pro takový účel, pro který se obvykle používá.

Pokud ale zjistíme, že došlo k rozporu s kupní smlouvou, máme právo na nápravu. K té dochází na základě našeho výběru buďto bezplatnou opravou, nebo výměnou zboží. Pokud by námi zvolené řešení reklamace nebylo možné nebo by mu prodejce nebyl ochoten vyhovět, máme právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacených peněz, popřípadě můžeme požadovat poskytnutí přiměřené slevy. Je však potřeba si uvědomit, že naše právo je časově omezené, a to obecně téměř vždy na dobu dvou let, která od nákupu uplyne. Nejedná se však o stejnou záležitost, jako je dvouletá záruka, na kterou jsme zvyklí z českých podmínek.

V případě českého práva se záruka vztahuje i na vady, které by na výrobku mohly vzniknout i v průběhu jeho používání, zatímco právo evropské se zabývá vadami, které věc má v okamžiku dodání. Pokud nakupujeme zboží tzv. na dálku, tedy například přes internet, máme navíc čtrnáctidenní právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. To, za jak dlouho bude naše reklamace vyřízena, závisí do určité míry na benevolenci prodejce. Ve smlouvách totiž bývá uváděno, že reklamace jsou vyřizovány v tzv. přiměřené době. Tento termín může být v různých zemích vykládán odlišně, má se však za to, že se jedná o dobu v rozmezí čtyř až šesti týdnů. Důležitá je pro nás informace, že jako spotřebitel, který podává reklamaci, nemáme povinnost hradit žádné náklady, jež jsou s touto reklamací spojeny. Veškeré náklady včetně poštovného je povinen uhradit prodejce.

Je jasné, že nejlepší variantou nákupu by byla taková varianta, kdy by se žádné problémy s nakoupeným výrobkem nedostavily. Jestliže však k rozporu s kupní smlouvou dojde, je potřeba vědět, že je nám poskytována určitá spotřebitelská ochrana a máme možnost podání reklamace k prodejci, i když se jeho sídlo nachází v jiném členském státě. Navíc je nám k dispozici Evropské spotřebitelské centrum, kde se dozvíme všechny důležité informace.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí