Pravidla silničního provozu v Evropě

štítek Cestování čtení na 16 minut

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Až 62 % Čechů využívá ke své zahraniční dovolené osobní automobil. Tímto způsobem navštěvují převážně evropské destinace – Chorvatsko, Slovensko, Itálii, Rakousko, Německo, Francii, Maďarsko, Slovinsko, Švýcarsko a Španělsko. V každé z těchto destinací však platí jiná dopravní opatření a omezení, proto Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) vytvořila přehled, který poskytuje informace týkající se právě pokut, silničních pravidel či omezení v těchto zemích.

Chorvatsko

V Chorvatsku je povolen limit 0,5 promile alkoholu v krvi pro řidiče od 25 let, ale pro řidiče do 24 let platí nulový limit. Pokud přítomnost alkoholu v krvi řidiče přesáhne 1,5 promile, může být řidič odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.

– Povolená rychlost na dálnici je 130 km/hod, na komunikacích pro motorová vozidla 110 km/hod, mimo obce 90 km/hod, v obcích 50 km/hod.

 • Pozor: pro řidiče mladší 24 let platí maximální rychlostní limity o 10 km/h nižší.
 • V případě překročení rychlosti o více než 50 km/h může být řidič odsouzen k trestu odnětí svobody v délce trvání až 60 dnů.
 • Za překročení nejvyšší povolené rychlosti mimo obec lze dostat peněžitou pokutu v rozmezí 500 – 7.000 HRK, za překročení povolené rychlosti v obci lze dostat peněžitou pokutu v rozmezí 300 – 15.000 HRK a v krajním případě, jakož i v případě nezaplacení, může přestupkový soud vyslovit řidiči trest odnětí svobody do 60 dnů.
 • Osoby mladší 24 let mohou řídit motorová vozidla pouze o síle motoru do 75 kW.
 • Během letního času není povinnost používat ve dne tlumená světla.
 • Při jízdě je zakázáno používat mobilní telefon s výjimkou použití handsfree.
 • Pro přepravu dítěte mladšího 5 let, je povinné používání dětské autosedačky.
 • Pro cyklisty mladší 16 let platí povinné používání ochranné přilby.
 • V Chorvatsku je doporučena zvýšená opatrnost při jízdě za deště, jelikož živičný povrch chorvatských silnic má jiné složení, než na jaké jsou zvyklí čeští řidiči a za deště má vozovka prakticky stejné vlastnosti jako při náledí.
 • Povinnou výbavou osobního automobilu je výstražná vesta pro všechny cestující.
 • Provoz čerpacích stanic je většinou od 7 do 17 až 18 hodin, v letní sezóně až do 22 hodin, hlavní čerpací stanice ve větších městech a na mezinárodních silnicích jsou v provozu nepřetržitě.
 • Na celém území Chorvatska je přísný zákaz nocování ve volné přírodě. To znamená, s výjimkou ubytování v hotelu, kempu, privátu je jiný způsob nocování zakázán. Při nedodržení tohoto nařízení se turisté vystavují policejnímu stíhání, soudnímu řízení, peněžité pokutě nebo vězení.

Je důležité, aby cestující nepodceňovali přírodní podmínky při pobytu u Jaderského moře. Zejména nepřeceňovali své síly při plavání, sledovali aktuální předpověď počasí, nevydávali se na moře za bouře či větrného počasí.

Slovensko

Na Slovensku je nejvyšší povolená rychlost pro osobní automobily: v obcích 50 km/hod., mimo obce 90 km/hod. a na dálnicích 130 km/hod. Minimální rychlost na dálnici je 80 km/hod.

 • Během jízdy je povoleno telefonovat pouze při použití handsfree (pokuta až 100 EUR).
 • Na Slovensku je povinnost celoročního svícení (pokuta až 100 EUR).
 • Jízdu pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí vyšetření mohou slovenští policisté pokutovat 200 až 1300 EUR.
 • Kamiony nesmějí předjíždět na dálnicích a ani na rychlostních komunikacích.
 • Pomalejší řidič nesmí bránit v jízdě rychlejšímu vozidlu.
 • Jestliže jste účastníkem dopravní nehody, při které dojde ke zranění, máte povinnost zavolat policii.
 • Povinnou výbavou osobního automobilu je výstražná vesta pro všechny cestující.
 • Dálnice jsou, stejně jako u nás, zpoplatněny dálniční známkou. Pro osobní auta stojí týdenní 4,90 EUR, měsíční 9,90 EUR, roční dálniční známka 36,50 EUR, dálniční známky je možné zakoupit na větších poštách a u čerpacích stanic.
 • Není zde povolen alkohol v krvi řidiče.
 • Doporučuje se, aby řidiči s vypůjčeným vozem měli k dispozici souhlas majitele.
 • Je trestné dovážet omamné a psychotropní látky, a to ani pro vlastní potřebu.

Itálie

V Itálii je maximální povolená rychlost: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, na silnicích1.třídy 110 km/h, 130 km/h na dálnici a 150 km/h na dálnici se třemi pruhy v případě povolení značením.

 • Dálnice jsou z velké části placené, platí se na mýtných branách při průjezdu automobilem, některé úseky jsou však zpoplatněny také konstantní částkou bez odevzdávání lístku. Platí se i při průjezdu některých alpských tunelů.
 • Na dálnici je zakázaný soukromý odtah, řidič musí zavolat odtahové vozidlo.
 • Je zde povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče.
 • Itálie má jedny z nejvyšších pokut v Evropě, za překročení rychlosti. Za překročení o 20 km/h se tu pokuta pohybuje od 150 EUR, za projetí na červenou od 150 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 500 EUR. Za porušení dopravních předpisů může policie kromě uložení vysoké pokuty rovněž odebrat řidičský průkaz.
 • V případě, že nemáte peníze na zaplacení pokuty, může vám policie zadržet řidičský průkaz.
 • Povinnou výbavou osobního automobilu je výstražná vesta pro všechny cestující.
 • V provozu dbejte zvýšené opatrnosti, italští řidiči často předjíždějí přes plnou čáru a příliš nerespektují přednost zprava či hlavní silnici.
 • Na silnicích mimo obydlená centra jsou vozidla povinna během jízdy mít zapnuta potkávací světla, pro jednostopá vozidla tato povinnost platí i v obydlených centrech.
 • Během jízdy smí řidiči používat mobilní telefon pouze s handsfree.
 • Označení parkovacích míst (modrá čára – placené místo, žlutá čára – rezervované místo, bílá čára – neplacené místo).

V Itálii platí zákaz kouření, ve většině uzavřených prostor přístupných veřejnosti, pod podmínkou vysoké pokuty. Je zde také přísný zákon o nošení tzv. chladných zbraní (nožů, mačet apod.), proto je lepší tyto zbraně na veřejných místech nemít.

Rakousko

V Rakousku je maximální povolená rychlost: 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec (Tyrolsko a Vorarlbergsko 80 km/h) a 130 km/h na dálnici.

 • Dálnice a většina rychlostních komunikací označených „S“ je zpoplatněna prostřednictvím známky, desetidenní letos pořídíte za 7,90 EUR, dvouměsíční 22,90 EUR a roční 76,20 EUR, známky se dají koupit na pumpách u hranic.
 • Platí se za průjezd některými horskými průsmyky a tunely.
 • V Rakousku není povinnost celodenního svícení.
 • Všechna vozidla musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou. Motocyklisté musí mít helmu.
 • Pokud nedisponujete hotovostí k zaplacení pokuty, smějí vám policisté zabavit i věci z vašeho osobního majetku v této hodnotě (oblečení, elektronika, vymontovat autorádio atd.).
 • V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány „botičky“, případně může být vozidlo za poplatek cca. 250 EUR (plus pokuta od policie) odtaženo.
 • Při menších nehodách, se stejně jako v ČR, nemusí volat policie, stačí, když se účastníci dohodnou, vymění si osobní údaje a sepíší záznam o nehodě (Unfallbericht). Tento formulář si před cestou můžete vyzvednout i u českých pojišťoven. Pokud je policie při těchto menších nehodách přivolána, účtuje si poplatek (cca 40 EUR).
 • Pokud řidič motorového vozidla použije k jízdě dálnici, musí být vozidlo vybaveno reflexní vestou pro případ, že by řidič z důvodu poruchy či nehody musel na dálnici vystoupit z vozu mimo místo vyhrazené k parkování (reflexní vesty lze zakoupit v ČR i v Rakousku u většiny čerpacích stanic nebo v obchodech s autopříslušen­stvím). Nedodržení této povinnosti je postihováno pokutou. Povinnost vybavení reflexní vestou se nevztahuje na řidiče jednostopých vozidel.
 • Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových vozidel nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle.

Postihy za překročení povolené rychlosti jsou:

1) V obcích, městech, na okresních a rychlostních silnicích:

 1. o 30 – 40 km/hod. – minimální pokuta 70 EUR,
 2. o 40 km/hod. v obci – 150 EUR + odebrání řidičského průkazu na 2 týdny,
 3. o 50 km/hod. mimo obec – 150 EUR + odebrání řidičského průkazu na 2 týdny,

Maximální výše pokuty může dosáhnout částky 726 EUR.

2) Na dálnicích: poprvé zavedeny jednotné finanční postihy ve všech spolkových zemích:

 1. do 10 km/hod. – 20 EUR,
 2. 10 – 20 km/hod. – 35 EUR,
 3. 20 – 30 km/hod. – 50 EUR.

3) Na dálnicích v případě anonymního měření rychlosti technickými prostředky (radar, „pistole“):

 1. do 10 km/hod. – 30 EUR,
 2. 10–20 km/hod. – 45 EUR,
 3. 20–30 km/hod. – 60 EUR.

4) Na všech komunikacích při překročení povolené rychlosti o více než 40 km/hod. v obcích a 50 km/hod. mimo obec minimální pokuta ve výši 150 EUR (maximálně 726 EUR) a odebrání řidičského průkazu na 2 týdny,

Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,5 promile.

Postihy při jízdě pod vlivem alkoholu:

1) 0,5 – 0,79 promile = pokuta ve výši 300 – 3.700 EUR,

2) 0,8 – 1,19 promile = 800 – 3.700 EUR (plus čtyři lekce výuky o provozu vozidel a odebrání řidičského průkazu na 1 měsíc),

3) 1,2 – 1,59 promile = 1.200 – 4.400 EUR (plus patnáct lekcí výuky o provozu vozidel a odebrání řidičského průkazu na 4 měsíce),

4) přes 1,6 promile = 1.600 – 5.900 EUR (plus osmnáct doučovacích lekcí a odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců).

Při opakovaném přistižení jízdy pod vlivem alkoholu – odebrání řidičského průkazu až na 1 rok a povinnost absolvování lékařského vyšetření v oblasti dopravní psychologie.

Německo

V Německu je maximální povolená rychlost 50 km/h v obci, 100 km/h mimo obec a na dálnici bez omezení, pokud není uvedeno jinak.

 • Při nočních cestách si hlídejte stav paliva v nádrži, na dálnicích jsou pumpy často daleko od sebe a mimo dálnice nemají v drtivé většině otevřeno non-stop jako u nás.
 • Dálnice není pro osobní auta zpoplatněna.
 • Je zde povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče.
 • Pokuta za překročení rychlosti například o 21 – 25 km/h je 80 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 500 EUR.
 • Proti předpisům je vymáhání si uvolnění cesty přerušovaným rozsvěcením dálkových světel.
 • Pozor na omezení vjezdu do center některých měst (např. Berlín, Hannover, Koln, Stuttgart, Dortmund, Mnichov atd.), vozidla musí mít pro vjezd do centra těchto měst zakoupenou známku v hodnotě 5 – 10 EUR, podle množství vypouštěných emisí (červená, žlutá nebo zelená nálepka).

Nařízení se týká i aut registrovaných v zahraničí. Pokuta za porušení činí 40 EUR. Nálepky lze koupit na německých STK po předložení dokladu o emisní kontrole vozidla.

V Německu je důsledně kontrolován technický stav motorových vozidel, a proto se doporučuje věnovat mu před cestou maximální pozornost. V případě zjištění závažné technické závady na vozidle může německá policie uložit pořádkovou pokutu, nebo trvat na odstranění závady v SRN a do jejího odstranění vozidlo zadržet.

Francie

Ve Franci je maximální povolená rychlost: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici. Majitelé řidičských průkazů, kteří ho vlastní méně jak 2 roky, mají limity rychlosti sníženy mimo obec na 80 km/h a na dálnici na 110 km/h.

 • Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné. Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 90 EUR, za projetí na červenou od 90 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 135 EUR.
 • Za použití radarového detektoru můžete dostat pokutu ve výši 1500 EUR (40 tisíc Kč) s možnou sankcí zabavení auta.
 • Na dálnicích se platí u mýtných bran mýtné, pro osobní automobil stojí průměrně 7 EUR (175 Kč) na 100 km. Platí se při průjezdu některých alpských tunelů a na některých mostech.
 • Omezení parkování je vyznačeno značkami nebo žlutou čarou na okraji vozovky. Místa, kde lze parkovat jsou označena bílou přerušovanou čarou, poplatek za parkování se hradí v automatech.
 • Povinnou výbavou osobního automobilu je výstražná vesta.
 • Povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile.
 • Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné.

V Paříži a v dalších velkých městech, především pak ve středomořské oblasti, je třeba dát si pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech. Není vhodné nocovat na pláži. V poslední době narůstá počet loupežných přepadení na jihu Francie, především v oblasti Provence, u benzínových stanic a na odpočívadlech dálnice A7, okolí měst Aix-en-Provence, Marseille, Nice, po celém jižním pobřeží Côte d´Azur. Turistům se nedoporučuje přespávat v zamknutých automobilech mimo kempy a ubytovací zařízení, neboť hrozí vysoké riziko přepadení.

Maďarsko

V Maďarsku je maximální povolená rychlost: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 130 km/h na dálnici, na železničním přejezdu 30 km/h.

 • v Maďarsku existuje celkem pět zpoplatněných dálnic, M1, m³, M5, M6 a M7 na nichž platí jednotná virtuální dálniční známka. Po zaplacení dálniční známky neobdržíte žádnou nálepku. Známka je pouze virtuální (elektronická), nic se nelepí na sklo. Kontrola probíhá kamerovým systémem či policejními hlídkami. Prokazujete se dokladem o zaplacení dálniční známky. Virtuální kupon zakoupíte například na hraničních přechodech (označených e-vigneta) a platit můžete nejen ve forintech, ale i eurech či kartou.
 • V Budapešti je velmi omezené parkování, na lístek z automatu max. 2 – 3 hod. Jakmile tento limit překročíte o půl hodiny, může vám policie nasadit „botičku“. Delší parkování tedy vyžaduje použití sběrných parkovišť P+R.
 • V Maďarsku není povolen žádný alkohol v krvi řidiče.
 • Povinnou výbavou osobního automobilu je výstražná vesta.
 • Vozidlo musí být mimo město osvětleno celoročně a za každého počasí.
 • Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.

Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Pak se snaží vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).

Slovinsko

Ve Slovinsku je maximální povolená rychlost: 50 km/h v obci, 90 km/h mimo obec, 100 km/h rychlostní silnice a 130 km/h na dálnici.

 • V případě, že zahraniční turista odmítne zaplatit pokutu, policisté se mu můžou pokusit zabavit pas nebo jiné dokumenty.
 • Hladina alkoholu je povolena 0,5 promile v krvi, ale jen těm řidičům, kteří jsou pod vlivem alkoholu schopni bezpečně řídit auto. V opačném případě hrozí vysoká pokuta v přepočtu 3 350 – 25 000 Kč.
 • Týdenní dálniční známka je za 15 EUR, měsíční za 30 EUR, známky jsou v prodeji na hraničních přechodech a i na rakouských a maďarských dálnicích v blízkosti slovinských hranic. Zpoplatněny jsou takto i dálniční obchvaty (např. Lublaň, Celje či Maribor).

Pokuta za jízdu bez dálniční známky je 300 EUR.

Slovinské státní orgány na vnější schengenské hranici i ve vnitrozemí provádějí časté a důkladné kontroly, jež se mimo jiné zaměřují i na legální původ vozidel. Nejčastěji na Slovinsko – chorvatských hraničních přechodech dochází k mnoha případům zabavení vozidel pro důvodné podezření jejich nelegálního původu, jedná se především o vozy

„dražších“ značek Audi, BMW, Mercedes, VW (nejčastěji typ Passat).

Ve Slovinsku se platí vysoké pokuty:

 • Za překročení povolené rychlosti v obci do 10 km/h je to 80 EUR,
 • řízení pod vlivem alkoholu nad povolený limit od 180 EUR do 950 EUR,
 • telefonování při jízdě 120 EUR,
 • jízda bez použití bezpečnostních pásů 120 EUR,
 • nezastavení před přechodem, na kterém je chodec 500 EUR,
 • nebezpečné předjíždění 500 EUR.

Pokutu je třeba uhradit na místě. V případě, že se budete snažit pokutu nezaplatit na místě, může následovat vystavení poštovní složenky za účelem pozdější úhrady (v případě nižších částek, není taxativně vymezeno). V případě vyšších částek může policista zabavit některé doklady včetně cestovního pasu až do termínu projednání na místním přestupkovém soudu (podobně např. i v sousedním Chorvatsku). V případech těžších provinění může policista provinilou osobu zadržet až do doby soudního jednání. Z praxe lze doporučit udělenou pokutu zaplatit na místě, ihned a bez jakéhokoliv smlouvání.

Švýcarsko

Ve Švýcarsku je maximální povolená rychlost 50 km/h v obci, 80 km/h mimo obec, 100 km/h rychlostní silnice a 120 km/h na dálnici.

 • Dálnice a rychlostní silnice jsou zpoplatněny.
 • Děti do 7 let se v motorových vozidlech musí přepravovat připoutané pouze ve speciálních sedačkách, děti od 7 do 12 let musí sedět ve speciálních sedačkách nebo připoutané bezpečnostními pásy na zadních sedadlech a děti starší 12 let mohou sedět připoutané i na předních sedadlech.
 • Pro řidiče motocyklu je předepsána přilba.

Je všeobecně známo, že se ve Švýcarsku přísně postihují dopravní přestupky.

Španělsko

Ve Španělsku je možné postihnout řidiče trestem odnětí svobody až do výše 5 let, jestliže překročí nejvyšší povolenou rychlost o 60 km/h v obci a o 80 km/h mimo obec. Stejné tresty hrozí za řízení vozidla pod vlivem alkoholu či drog. Odmítnutí podrobit se vyšetření na obsah alkoholu či drog v krvi může být potrestáno 3 až 6 měsíci odnětí svobody.

 • Povolená hranice je 0,5 promile alkoholu v krvi řidiče.
 • Pokuta za překročení rychlosti o 20 km/h se pohybuje od 90 EUR, za projetí na červenou také od 90 EUR a za jízdu pod vlivem alkoholu nad povolený limit je pokuta od 300 EUR.
 • Používání mobilního telefonu při řízení pouze s handsfree.
 • Povinnost vypínání mobilního telefonu a rádia při čerpání pohonných hmot.
 • Zákaz používání radarových detektorů.
 • Povinnost používání reflexní vesty, pokud řidič zastaví na silnici nebo na krajnici a vystoupí z vozidla.

Při cestě do zemí Evropy osobním automobilem, je doporučováno dodržovat tyto základní pravidla:

1. V zemích EU (včetně Chorvatska) vystačíte s českým řidičským průkazem a místo pasu stačí občanský průkaz.

2. Nezapomeňte s sebou vzít doklad o povinném ručení vozidla tzv. zelenou kartu, pozor je platná pouze s podpisem.

3. Pokud dojde k nehodě, je povinností účastníků místo označit výstražným trojúhelníkem a vzájemně si prokázat svoji totožnost.

4. V případě zranění musí být poskytnuta první pomoc a přivolána policie popř. záchranná služba.

5. V některých státech znamená účast policistů u drobné dopravní nehody platbu poplatku, s ohledem na uplatnění pojistného plnění je však doporučováno zavolat policii vždy.

6. Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte, při výslechu u policie má cizinec právo na tlumočníka.

7. Při problémech v zahraničí, které neumíte vyřešit sami, je nejlepší obrátit se na českou ambasádu nebo asistenční službu, jejíž číslo mějte pro všechny případy předem připravené.

8. Nebojte se volat do Česka, ceny hovorů z mobilních telefonů v zahraničí díky Nařízení EU o roamingu ve srovnání s minulostí výrazně klesly.

9. Jestliže vyrážíte se služebním nebo půjčeným autem, kde nejste uvedeni jako majitelé osvědčení o technickém průkazu, nechte si od zapůjčitele podepsat plnou moc k vycestování do zahraničí. Podrobnosti vám sdělí třeba Automotoklub ČR nebo velvyslanectví cílové země.

10. Pokud jedete se zvířaty, mohou po vás místní policisté požadovat jejich speciální pas, označení (mikročip či tetování) a doklady o očkování.

11. Neznalost zákonů neomlouvá, na to pamatujte při každé cestě do ciziny.

Češi strávili vloni 4,5 milionu zahraničních dovolených, z toho bylo nejvíce v Chorvatsku (814 tisíc osob), následuje Slovensko (662 tisíc), Itálie (553 tisíc), Řecko (393 tisíc), Rakousko (257 tisíc), Francie (184 tisíc), Egypt (177 tisíc), Velká Británie (145 tisíc), Maďarsko (119 tisíc), Španělsko (118 tisíc), Bulharsko (98 tisíc), Německo (95 tisíc), Tunisko (85 tisíc), Turecko (83 tisíc).

Češi v současnosti realizují 62% svých dovolených autem, 15% autobusem, 14% letadlem, 7% vlakem a 2% ostatní (na kole či pěšky).

Veronika Čížková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP