Regulace reklamy má svá přísná pravidla

štítek Nakupování čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Reklamu lze bez nadsázky považovat za nejúčinnější nástroj propagace. Její cíl je jednoduchý a jasný – má za úkol zaujmout, informovat a přimět zákazníky ke koupi daného výrobku či služby. Je potřeba, aby se reklama určitého produktu pokud možno odlišovala od reklamy konkurence tak, aby si ji potenciální zákazník dokázal dobře zapamatovat a rozlišit. To platí pro veškeré druhy reklam, ať už se jedná o reklamu uveřejňovanou v tisku, rádiích, televizi, na internetu či reklamu obrazovou, realizovanou použitím billboardů, nebo o novinku posledních let, tzv. direct mailing.

Přestože volba podoby reklamy, tedy způsob, jakým je zákazník osloven, závisí především na požadavcích zadavatele a charakteru oslovované skupiny zákazníků, je při stanovení koncepce komunikační strategie potřeba respektovat určité zákonné normy. V oblasti reklamy se jedná především o Zákon č. 40/1995Sb., o regulaci reklamy. Tento zákon výslovně zakazuje některé všeobecné druhy reklamy.

Jedná se především o reklamu takového zboží a služeb, jejichž prodej, poskytování a další šíření je v rozporu s platnými právními předpisy. Zakázaná je reklama podprahová nebo skrytá. Srovnávací reklama je možná pouze za určitých podmínek stanovených zákonem a zvláštním právním předpisem. Zákon o regulaci reklamy dále předpokládá, že reklama nenarušuje dobré mravy a jejím obsahem není diskriminace v jakékoliv své podobě, tedy hlavně diskriminace rasová, diskriminace z hlediska pohlaví, diskriminace národnosti, náboženského nebo národnostního cítění. Ačkoliv je diskutabilní, zda je toto pravidlo vždy dodržováno, neměla by reklama obsahovat ani prvky násilí nebo takové prvky, které využívají motivu strachu.

Dalším zakázaným druhem reklamy je reklama klamavá, která je podle zvláštního právního předpisu považována za takzvanou nekalou obchodní praktiku. Zde je zajímavé povšimnout si faktu, že se zákon nezmiňuje o tom, že by reklama měla být pravdivou. Dá se ale očekávat, že nepravdivá, tedy lživá reklama by byla také klasifikována jako nekalá obchodní praktika. Reklama nemusí a víceméně ani nemůže sdělit veškerá fakta tykající se daného výrobku nebo služby. Omezuje se tak jen na ty informace, které jsou zadavateli považované za nejdůležitější a také na ty, které nejlépe osloví cílenou skupinu zákazníků.

Kromě tohoto základního právního předpisu, jsou reklamy na určité druhy výrobků a služeb regulovány i jinými předpisy. Zvláštní podmínky se vztahují na reklamu uvádějící zvláštní nabídku, na reklamu, která se zaměřuje na mládež do osmnácti let, dále pak na reklamu tabákových výrobků, alkoholických nápojů, léčiv, zdravotnických prostředků, potravin, kojenecké výživy, prostředků na ochranu rostlin, střelných zbraní a střeliva a pohřebnictví. Na dodržování zákona v této oblasti dohlíží krajský živnostenský úřad, který každoročně provádí kontroly reklam a podává o těchto kontrolách zprávy. Před realizací reklamní kampaně je tak vždy potřeba se s právními předpisy dostatečně obeznámit, jelikož při jejich porušení hrozí značné pokuty.

Hana Hutlová

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí