Europol – efektivní opatření proti kriminalitě v EU

štítky Právo Studium čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Na rozdíl od Interpolu, o jehož činnosti každý z nás již určitě slyšel a má o něm alespoň nějakou představu, pojem Europol není mezi veřejností natolik rozšířený. Přesto se jedná o orgán, který má pro náš život v Evropské unii podstatný vliv a je tudíž potřeba vědět, co spadá pod jeho pravomoci.

Europol spadá pod agentury Evropské unie pro spolupráci policejních a soudních orgánů v trestních věcech a je všeobecně používanou zkratkou pro Evropský policejní úřad. Mluví se o něm v Amsterodamské smlouvě, ve které je charakterizován jako prostředek, jenž má sloužit k zajišťování vyšší míry bezpečí. Myšlenka o vytvoření Europolu se objevila již v roce 1991 během zasedání Evropské rady, nicméně úmluva, která ho založila, vstoupila v platnost až v roce 1998 a o rok později se pak stala i účinnou. Jaké jsou hlavní úkoly Evropského policejního úřadu?

Prvotním záměrem bylo vytvoření takového orgánu, který by zajistil rozvoj spolupráce členských států v takových oblastech, jako je prevence a boj proti všem formám mezinárodního organizovaného zločinu, předcházení a prevence terorismu a také boj proti pašování drog přes hranice států. Tyto úkoly Europol plní samozřejmě i dnes. Mimo to se zabývá také bojem proti tajným přistěhovaleckým sítím, pašováním automobilů a praním špinavých peněz či nezákonným obchodem s lidmi. Snahou Europolu je mimo jiné i poskytovat pomoc členským státům v těchto oblastech kriminality a zlepšovat a zefektivňovat činnost příslušných orgánů v jednotlivých státech.

Z uvedeného vyplývá, že důležitých úkolů stojí před Europolem více než dost. Pro běžného člověka je však obtížné dokázat si představit, jak konkrétně boj proti těmto formám zločinu probíhá v praxi. Je nepochybně jasné, že hlavní funkci v boji s trestnou činností zastávají v každé zemi její policejní orgány, takzvané národní jednotky. V České republice je tento úkol v rukách Policie ČR. Europol pak funguje jako takový efektivní článek mezi jednotkami členských států, který jim usnadňuje a hlavně zefektivňuje práci. Stará se o snadnější výměnu informací mezi státy a údaje, které z jednotlivých členských států získává, zpracovává tak, aby mohl členským státům, respektive jejich policejním orgánům, poskytnout další poznatky.

Velkou část jeho činnosti tvoří různý sběr, analýza a vyhodnocování získaných informací. K tomu mu slouží propracovaný počítačový systém pro výměnu informací. Je zřejmé, že informační technologie a efektivní, zabezpečený informační systém jeho činnost značně usnadňují a urychlují. Každý členský stát je na půdě Europolu zastupován nejméně jedním styčným důstojníkem, který, mimo jiné, do informačního systému vkládá dané údaje podle svých vnitrostátních pravidel. Kromě aktivního boje proti zločinu zajišťuje Europol i prevenci ve formě různých vzdělávacích školení poskytovaných policejním příslušníkům členských států.

Europol disponuje právní subjektivitou ve všech členských státech. Orgány, prostřednictvím kterých Europol vykonává svou činnost, jsou správní rada, ředitel, kontrolor financí a finanční výbor. Úřad Europolu sídlí v holandském Haagu.

Hana Hutlová

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí