Návrh na financování církve

přečtete do minuty

foto: Dům financí

Peníze jsou zapotřebí v současnosti naprosto všude. Ovšem trochu problém s jejich získáváním mají neziskové organizace. Ty jsou odkázané na peníze od státu, popřípadě od EU, a na dary dobrovolníků.

Všechny církve, které jsou jako církve oficiálně zaregistrovány, spadají v České republice pod správu ministerstva kultury. Až na výjimky jsou církve financované především státem. K výjimkám patří například Svědkové Jehovovi (zde platí členové povinně určité poplatky). Ministr Cyril Svoboda řekl v MF Dnes, že katolíci by měli přispívat na svou církev jedním procentem svého platu. Každý věřící by převáděl peníze na konto své farnosti a ta by je posléze odesílala na konto České biskupské konference (ČBK). Úkolem ČBK by bylo přerozdělovat je diecézím (arcidiecéze pražská, diecéze českobudějovická, diecéze královéhradecká, diecéze litoměřická, diecéze plzeňská, arcidiecéze olomoucká, diecéze brněnská a diecéze ostravsko-opavská). Na tento návrh reagoval předseda ČBK Jan Graubner. Podle statistik i tak věřící vyberou na dobrovolných příspěvcích kolem 600 milionů ročně. Tyto peníze pak jdou na potřeby farností (opravy kostelů…), charity atd. V naší zemi stále převládá silný ateismus, proto i věřících, kteří jsou výdělečně činní je minimum (kolem 130 tisíc). Dalším problémem je, že většina výdělečně činných katolíků má velmi nízké platy, protože jsou hlavně z Moravy a z venkova. Na tomto problému církev pracuje ve společné komisi Ekumenické rady církví a ČBK. Návrh ministra Svobody bude projednávat komise expertů. Od jeho návrhu se však distancovala KDU-ČSL. Předsednictvo její strany se shodlo na tom, že tento návrh je pouze osobní iniciativou ministra. K otázce, zda platit povinné poplatky na církev, se vyjádřili i evangelíci. Ti jsou rozhodně pro, příspěvky členů na církev by měly být samozřejmostí. Je tedy otázkou, jak to bude dál. Ovšem neodradí povinná platba procenta z příjmu některé chudší katolíky?

Monika Matějková

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP