Jak ušetřit na daních díky manželce či manželovi?

štítky Daně Právo čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

V říjnu minulého roku poslanci schválili možnost odpisu až 24 800 korun, jestliže daňový poplatník takzvaně „vyživuje“ svou manželku (manžela), tedy pokud partnerovy příjmy nepřekročí hranici 68 tisíc korun za rok. Dříve byla možnost této slevy jen do výše 38 040 korun. Toto rozhodnutí poslanců má zpětnou platnost, to znamená, že je možné tuto slevu uplatnit již na daňovém přiznání za rok 2008. Mohlo se stát, že mnozí tuto změnu nezaregistrovali, nebo jen nemají jasno, co vše se do příjmů manžela/manželky započítává. Podívejme se tedy blíže na dané podmínky tohoto odpočtu.

Jestliže necháme hovořit strohou literu zákona, tak se dozvíme toto: Pokud si jeden z manželů ve společné domácnosti vydělal za kalendářní rok méně než 68 tisíc korun, může si druhý z páru odečíst z daně 24 840 korun. Z tohoto se dozvíme (vedle již zmiňované výše příjmů a výše možného odpočtu) další důležitou podmínku. Manželé musí bydlet ve společné domácnosti. Pro tento případ se pak používá termín „vyživovaná manželka“ (samozřejmě v případě manželky). Výše odpočtu může být dokonce dvojnásobná, a to když manžel/manželka je držitelem průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce – průkaz ZTP/P) ; v tomto případě je možné uplatnit odpočet ve výši 49 680 korun.

Teď se podívejme na nejproblematičtější část této slevy na dani, tedy na to, co vše je považováno za příjmy „vyživovaného“ partnera. Situace je o to složitější, že do výše těchto příjmů se nezapočítávají všechny peníze, které partner dostane, nebo ty, které si sám vydělá, ale jde jen o určité dávky.

Do vlastních příjmů tedy patří:

 • všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti),
 • peněžitá pomoc v mateřství,
 • dávky nemocenského pojištění,
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • výplata (náhrada mzdy) za čerpanou dovolenou,
 • důchody z důchodového pojištění (starobní, plný i částečný invalidní, vdovský i vdovecký),
 • výživné manželky po rozvodu (nikoli však výživné na dítě),
 • příjmy z prodeje nemovitostí, které nepatří do společného jmění manželů,
 • příjmy získané v rámci dědického řízení,
 • hodnota darů získaných v příslušném zdaňovacím období.

A naopak tyto se nezapočítávají:

 • rodičovský příspěvek,
 • ostatní dávky státní sociální podpory včetně porodného a přídavku na dítě, sociálního příplatku, příspěvku na bydlení a podobně,
 • dávky sociální péče,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči, sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění,
 • státní příspěvky na stavební spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (který je od daně osvobozen).

Na závěr zbývá vyřešit otázku, jak je tomu v případě, když manželé nejsou svoji po celý rok. I v takové situaci lze slevu uplatnit a postupuje se následovně: Za každý započatý měsíc v manželství je možné si odepsat jednu dvanáctinu ze stanovených 24 800 korun, to znamená 2070 korun. Tedy pokud se manželé vezmou v půli dubna, lze odpočet uplatnit až od května a sleva na dani bude činit 16 560 korun.

Jakub Šenovský

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí