Investování: otevřené podílové fondy a jejich druhy

štítky Investice Studium čtení na 3 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V minulém díle jsem psal o důvodech, proč vůbec investovat. Stanovil jsem jako nejoptimálnější vstup do investic otevřené podílové fondy. Co to vůbec je podílový fond, jaké druhy známe? Co mají společného a čím se liší? Jak vybrat ten „správný“? Na tyto otázky odpovídá dnešní článek.

Otevřený podílový fond je nástroj kolektivního investování, kdy investor za investovaný kapitál kupuje tzv. podílové listy. Je to cenný papír, který je ve stanoveném intervalu (den, týden) ohodnocen – je určena jeho cena. Ta se vypočítává z poměru celkového kapitálu ku počtu těchto podílových listů. Hodnota podílového listu tedy kolísá v závislosti na výnosech tzv. podkladových aktiv, tedy cenných papírech, do kterých podílový fond investuje.

Právě podle podkladových aktiv se otevřené podílové fondy dělí na tyto druhy:

1.Fondy peněžního trhu

-investují do krátkodobých dluhopisů (např. státních pokladničních poukázek) a termínovaných vkladů bank. Riziko tohoto typu fondu je velice nízké, proto lze doporučit i krátký investiční horizont (od 6 měsíců do 2 let). V tomto případě musíme ovšem počítat i s nízkým výnosem. Obvykle cca 1,5–2,5 % p.a. Při investování do tohoto typu fondu lze počítat spíše s ochranou kapitálu v podobě zachování reálné hodnoty peněz, tedy ochránění před inflací. Pro opravdové investování ovšem vhodný není.

2.Dluhopisové fondy

 – většinou investují do střednědobých dluhopisů. Riziko je střední, a proto je nutné doporučit střednědobý horizont (od 2 do 5 let). Výnos těchto fondů bývá na tomto investičním horizontu vyšší, než u fondů peněžního trhu (cca 3–5 % p.a.). Tento typ fondu je vhodný pro začínající investory, kteří doposud sázeli tzv. „na jistotu“, jelikož riziko ještě není vysoké a lze očekávat zajímavější výnos, než v bankách. Zároveň se učí žít s tím, že hodnota podílových listů už znatelně kolísá a učí se snášet tyto výkyvy hodnot (tzv. volatilitu).

3.Smíšené fondy

 – investují do dluhopisů a akcií. Riziko je střední až vysoké, doporučeníhodný investiční horizont je střednědobý až dlouhodobý (od 3 let do 6 let). Jelikož už investor podstupuje riziko vyšší než u dluhopisových fondů (v portfoliu jsou i akcie), můžeme očekávat i střední až vysoký výnos (cca 6–8 % p.a.). Smíšených fondů je mnoho typů, vždy závisí na poměru dluhopisů a akcií, jakožto základních podkladových cenných papírů. Setkáváme se s názvy jako: růstový, dynamický apod. Tento druh fondu lze vzhledem ke zvýšenému riziku doporučit pokročilejším investorům, nebo začátečníkům investujícím na delší investičním horizontu.

4.Akciové fondy

 – investují převážně do akcií. Riziko je vysoké, proto je nutné doporučit dlouhodobý horizont (5 a více let). Výnos těchto fondů je také vysoký (cca 9 % p.a. a více). Začínajícímu investorovi lze doporučit investovat do tohoto druhu fondu pouze menší část svého kapitálu. Pravdou ovšem je, že opravdoví investoři (když investují do otevřených podílových fondů) mají v těchto fondech většinu svých finančních prostředků. Těchto fondů je proto velká nabídka. Akciové fondy jsou kapitola sama pro sebe a budeme se jim podrobněji věnovat v jednom z následujících pokračování.

Shrnuto a podtrženo: Jednotlivé druhy otevřených podílových fondů spojuje kolísání hodnoty podílových listů (tzv. volatilita). Ta je zároveň odlišuje. Jelikož každý druh fondu investuje do různých podkladových aktiv, nesou s sebou i různé investiční riziko a očekávaný výnos. Obrázek učebnicově zachycuje, že čím rizikovější fond (větší volatilita = více rozkolísaný), tím vyšší výnos můžeme očekávat.

Abychom investiční rizika snížili, používáme tzv. diverzifikaci (rozkládání) rizika. Jednou z nich je volba vhodného investičního horizontu. Čím vyšší riziko investice nese, tím je třeba investovat na delší dobu. O investičních rizicích a jejich diverzifikaci pojednáme příště.

Vratislav Jůza

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí