Proč investovat a jak začít

štítky Investice Studium čtení na 3 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Všude čteme a slyšíme, že abychom si v budoucnu mohli svoji životní úroveň udržet minimálně na stejné výši, ne-li si ji zvýšit, je třeba si tvořit aktiva, tedy investovat. Člověk, který toto nedělá, či si snad ani neuvědomuje, že by to měl dělat, si jen s obtížemi bude moci v budoucnu plnit svá přání a cíle.

Jak tedy začít?

Pro úplného nováčka v investování je potřeba na úvod vysvětlit několik základních principů při investování. Většina lidí již má zkušenosti se zhodnocováním svých financí v podobě spoření (např. stavební spoření). Při takovéto formě zhodnocování finančních prostředků máme zajištěno předem známé tzv. garantované zhodnocení například za rok (p. a.), tzn. že si dokážeme spočítat, jakou hodnotu finančního kapitálu budeme mít na konci období. Při investování ovšem můžeme na tento postup zapomenout. Je třeba se totiž oprostit od veškerých garancí a jistot. Za garance a jistoty se totiž velice draze platí. Proto si tedy takto nad svým majetkem mohou dovolit přemýšlet jen lidé s větší bonitou, kteří již ve svém portfoliu mají nějaký zajímavější majetek, který chtějí spíše ochránit, udržet jeho hodnotu, než ho rozmnožit. Ovšem když je člověk na začátku a nemá skoro nic, tak nemá co ochraňovat a tedy platit za tuto ochranu „ničeho“ v podobě nějakých garancí je proti přírodě. Jinými slovy, člověk, který nic nemá a chce v budoucnu nějaký majetek mít, se musí od jistot oprostit a podstoupit určité riziko, aby svůj počáteční kapitál rozmnožil. Musí začít investovat.

Pro lidi, kteří nemají s investováním téměř žádné zkušenosti

(kupónovou privatizaci nelze za odpovídající zkušenost považovat), je vhodné začít s investováním do tzv. otevřených podílových fondů. Již rozhodně není pravda, že tento způsob investování je pro vyvolené, nebo informované zájemce o zhodnocování kapitálu. Na finančním trhu je dnes již takový výběr, že nezáleží, jaké máte zkušenosti, stačí se poradit s odborníkem, který vám na míru doporučí vhodný fond, případně i strategii, jak začít a postupovat dál.

Na druhou stranu to úplně jednoduché také není.

Člověk si musí rozmyslet, za jakou dobu chce svoje finanční prostředky zhodnotit (tzv. investiční horizont), co od investice očekává a jaké riziko dokáže snést. Nejdůležitější pro začátečního investora je totiž naučit se snášet „nejistotu zhodnocení“, tedy kolísání hodnoty investice (tzv. volatilita). Všeobecně totiž platí, že čím rizikovější (tedy více volatilní) investiční instrumenty zvolíme, tím můžeme na určitém investičním horizontu očekávat vyšší výnos. Tzn. že riziko souvisí s výnosem. Čím vyšší výnos od investice očekáváme, tím musíme podstoupit vyšší riziko (tedy menší pravděpodobnost, že očekávaného zhodnocení dosáhneme). S rizikem ovšem dokážeme pracovat, tedy ho snižovat (tzv. diverzifikovat) až minimalizovat. Například vhodným investičním horizontem lze riziko investice výrazně snížit. Ale je i řada jiných způsobů, jak dosáhnout s vyšší pravděpodobností svého cíle. O tom, jak pracovat s rizikem a jak ho diverzifikovat, si pohovoříme příště.

Každý otevřený podílový fond investuje do různých tzv. investičních instrumentů (cenných papírů),

kdy každý s sebou nese určité investiční riziko s přiměřeným očekávaným výnosem. Rozhodně neplatí, že podílový fond s průměrným ročním výnosem 4 % je špatný fond a také neplatí, že jiný typ fondu s průměrným ročním výnosem 7 % je dobrým fondem. Záleží právě na investičních instrumentech, do kterých tento fond investuje. Podle toho, do kterých investičních instrumentů na finančních trzích podílový fond investuje, dělíme fondy na:

  1. Fondy peněžního trhu
  2. Dluhopisové fondy
  3. Smíšené fondy
  4. Akciové fondy

Tyto fondy se tedy neliší pouze cennými papíry, se kterými obchodují, ale pro investora se liší především investičním rizikem, tedy určitým očekávaným výnosem na určitém investičním horizontu. Tomu, jaké jsou jednotlivé typy otevřených podílových fondů, jak se liší jejich investiční riziko a očekávaný výnos a jaký fond je vhodný pro které investory, se budeme věnovat příště.

Vratislav Jůza

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí