Povinné pojistné v roce 2023

štítky Pojištění Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Zaměstnanci vždy odvádí ze své hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění. Povinné pojistné nemůže být na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob nulové.

Zaměstnancům je z hrubé mzdy sráženo zdravotní pojištění ve výši 4,5 % a na sociálním pojištění 6,5 %. Při výpočtu povinného pojistného se přitom neuplatňují žádné slevy nebo nějaké odpočty.

Dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou tedy zaplatí na sociálním pojištění a zdravotním pojištění vždy stejně vysokou částku, bez ohledu na majetkovou nebo rodinnou situaci. Dokonce zaměstnanec pracující současně pro dva zaměstnavatele, např. na zkrácený úvazek, zaplatí z obou zaměstnání stejně vysoké sociální a zdravotní pojištění (u zdravotního pojištění při dodržení minimálního vyměřovacího základu). Při výpočtu povinného pojistného nehraje roli, zdali je u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani či nikoliv.

U zdravotního pojištění není strop

Zatímco pro výpočet sociálního pojištění je zaveden roční limit, tak u zdravotního pojištění není legislativou žádný maximální vyměřovací základ stanoven. Zdravotní pojištění se tak počítá z jakkoliv vysokých aktivních příjmů ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnost. Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění v roce 2023 činí 1935552 Kč.

Kdy se neplatí pojistné z pracovních dohod?

Oblíbeným zdrojem přivýdělku je práce na některou z pracovních dohod: dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. I z pracovních dohod se platí sociální a zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna nad limit. V roce 2023 se bude sociální a zdravotní pojištění počítat z hrubé měsíční odměny z dohody o provedení práce ve výši 10001 Kč a více a z dohody o pracovní činnosti z hrubé měsíční odměny 4000 Kč a více.

Petr Gola

Další články k tématu Daň z příjmu 2023

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí