Předdůchodce a podpora v nezaměstnanosti

štítky Penze Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Někteří občané s vysokými úsporami čerpají své finanční prostředky ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření ještě před dosažením důchodového věku formou předdůchodu. Lze v takovém případě čerpat podporu v nezaměstnanosti?

Do předdůchodu je možné odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku a měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy. Předdůchodci čerpají vlastní naspořené peníze, přičemž je toto období zvýhodněno pro důchodové účely. Za předdůchodce totiž platí zdravotní pojištění stát a toto období se hodnotí při výpočtu starobního důchodu jako vyloučená doba pojištění, což znamená, že nedochází ke snížení průměrné hrubé mzdy za odpracované roky z důvodu nulového během čerpání předdůchodu.

Starobní důchodci nemají na podporu v nezaměstnanosti nárok

Zatímco příjemci starobního důchodu nemohou dostávat na účet podporu v nezaměstnanosti, tak předdůchodci při splnění zákonných podmínek ano. Předdůchodci totiž nedostávají od státu žádné peníze, ale čerpají vlastní úspory. Současné pobírání předdůchodu a podpory v nezaměstnanosti se nevylučuje, ale v praxi se zpravidla nejdříve vyčerpá podpora v nezaměstnanosti a teprve následně se čerpají vlastní úspory ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření.

Kdo volí předdůchod?

V praxi do předdůchodu odchází zejména lidé v předdůchodovém věku, kteří již nemohou nebo nechtějí pracovat a současně se chtějí vyhnout trvale krácenému předčasnému důchodu.

Petr Gola

Další články k tématu Nezaměstnanost a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP