Nezaměstnaný starobní důchodce

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Mnozí starobní důchodci si ke svému důchodu přivydělávají, v řádném důchodovém věku mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Jak je to v případě skončení jejich zaměstnání?

V řádném starobním důchodu je možné mít libovolné příjmy a pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. Pro případné ukončením pracovního poměru se zaměstnancem pobírajícím starobní důchod platí stejné podmínky jako je tomu u ostatních zaměstnanců.

Praktický příklad

Zaměstnavatel XY doručil 12. září svému zaměstnanci Jaroslavovi, který je v řádném důchodovém věku, výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce. Panu Jaroslavovi běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od října (následující měsíc po obdržení výpovědi), pracovní poměr skončí tedy koncem listopadu. Pan Jaroslav se teoreticky může evidovat na úřadu práce, ale starobní důchodce nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti, přestože pracoval nepřetržitě např. tři roky a z hrubé mzdy platil sociální pojištění. Starobní důchodci jsou finančně zajištěni právě starobním důchodem. Pan Jaroslav si bude na trhu práce sám hledat nové pracovní uplatnění.

Výpovědní lhůta platí i pro zaměstnance

Někteří zaměstnanci v důchodovém věku se domnívají, že mohou pracovní poměr ukončit v podstatě ze dne na den. Není tomu tak. Každý zaměstnanec může podat výpověď i bez udání důvodu, ale i v takových případech běží dvouměsíční výpovědní lhůta. Velmi rychle je možné ukončit pracovní poměr pouze vzájemnou dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem, se kterou musí oba souhlasit. U zaměstnance v řádném důchodovém věku však v praxi problém s ukončením pracovního poměru na jejich žádost nebývá a většina zaměstnavatelů je na takovou situace připravena.

Petr Gola

Další články k tématu Nezaměstnanost a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí