Vdova a podpora v nezaměstnanosti

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Měsíční částka vdovského důchodu závisí na průběhu pojištění zemřelého manžela. Jaké podmínky platí pro vlastní příjem vdovy? Jak je to v případě nezaměstnanosti?

Na výši vdovského důchodu nemá vliv, v jaké majetkové nebo finanční situaci se vdova nachází. Nadstandardní vlastní příjmy vdovy nejsou důvodem k nějakému krácení vdovského důchodu, a naopak složitá finanční situace vdovy není důvodem ke zvýšení vdovského důchodu.

Vdovský důchod se pobírá standardně pouze jeden rok a po jeho uplynutí pouze v případě splnění některé ze zákonných podmínek (např. při péči o nezaopatřené dítě, dosažení zákonného věku).

Jak vysoký je vdovský důchod?

Měsíční částka vdovského důchodu se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všechny státní důchody stejně vysokou a v roce 2022 činí 3900 Kč. Procentní výměra vdovského důchodu činí polovinu procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu, který zemřelý manžel pobíral nebo na který by měl nárok. Do výpočtové formule tedy žádným způsobem nevstupuje, zdali vdova platila sociální pojištění a kolik případně na sociálním pojištění zaplatila.

Podpora v nezaměstnanosti a vdovský důchod

Současný souběh příjmů formou vdovského důchodu a podpory v nezaměstnanosti je možný. V případě splnění podmínky pojištění, tj. v rozsahu 12 kalendářních měsíců v posledních dvou letech, vzniká v případě evidence na úřadu práce nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z předchozího rozhodného příjmu vdovy ze zaměstnání. Měsíční částka vdovského důchodu nemá žádný vliv na výpočet podpory v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Další články k tématu Nezaměstnanost a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí