Poradna: Převod důchodu na partnerku

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Zuzana: Jsme dvě ženy v registrovaném partnerství a máme mezi sebou vyšší věkový rozdíl, proto nás zajímá, zdali starší z nás může na mladší převést část svého důchodu.

Starobní důchod náleží přímo příjemci starobního důchodu a nepřerozděluje se a ani nelze část důchodu započíst na jiný důchod. Nevyčerpaný potenciální starobní důchod z důvodu dřívějšího úmrtí ani nikomu nenáleží. Příjemce starobního důchodu s obdrženým státním důchodem může samozřejmě disponovat libovolně dle svého uvážení.

Po partnerce nárok na vdovský důchod nevzniká

Na doplnění uvádím, že dle aktuálně platné legislativy náleží pozůstalostní důchod pouze po zemřelé manželce nebo zemřelém manželovi, a to pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek uvedených v § 50 zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. v platném znění. Vdovský důchod tedy po zemřelé partnerce dle aktuální zákonné úpravy nenáleží.

Částku starobního důchodu ovlivňuje vlastní průběh pojištění

Výše Vašeho starobního důchodu bude záviset pouze na Vašem průběhu pojištění, tj. na výši Vašich rozhodných příjmů a získané době pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Konkrétní výpočtová formule se každoročně mění a pokud Vám do dosažení důchodového věku chybí ještě několik let, tak může v mezidobí samozřejmě dojít k legislativním změnám ohledně výpočtu starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí