Evidence na ÚP jako náhradní doba pojištění

štítky Penze Pojištění přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V důchodové formuli hrají hlavní roli rozhodné příjmy a získaná doba pojištění. I evidence na úřadu práce přitom v zákonném rozsahu zvyšuje dobu pojištění a tím i měsíční důchod.

Do doby pojištění pro důchodové účely se započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, studium před rokem 2010 v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu, ale také i evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu).

Když náleží podpora v nezaměstnanosti

Evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti (nebo v rekvalifikaci) se započítává do doby pojištění vždy. Formou náhradní doby pojištění se však započítává pouze z 80 %, což znamená, že 100 dní se do doby pojištění započítá jako 80 dní.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti skončil

Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se toto období hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Dlouhodobá nezaměstnanost je tedy důchodový problém. V lepším případě je celková doba pojištění nižší a současně dochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu, což snižuje měsíční starobní důchod. V horším případě dokonce nemusí být starobní důchod vůbec přiznán. Nárok na starobní důchod totiž mají pouze žadatelé, kteří získali dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let. Bez získání minimální doby pojištění nelze starobní důchod na účet dostávat.

Petr Gola

Další články k tématu Nezaměstnanost a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí