Poradna: Sníží mi předdůchod můj starobní důchod?

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Filip: Přes rok čerpám předdůchod, do starobního důchodu odejdu za rok a půl. Budu mít státní důchod kvůli předdůchodu nižší?

Měsíční částka řádného starobního důchodu závisí na dvou základních vstupních parametrech, a sice osobním vyměřovacím základu a získané době pojištění. U předčasného důchodu ještě na krácení za předčasnost.

Osobní vyměřovací základ se nesnižuje

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2024 se bude osobní vyměřovací základ počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2023. Osobní vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě. I když během čerpání předdůchodu nemáte žádné příjmy, ze kterých byste platil sociální pojištění, tak to negativně neovlivní výši Vašeho osobního vyměřovacího základu, neboť doba předdůchodu se hodnotí jako vyloučená doba pojištění. To znamená, že doba čerpání předdůchodu nebude mít žádný vliv na výši osobního vyměřovacího základu.

Doba pojištění bude nižší

Do doby pojištění ovlivňující měsíční částku starobního důchodu se započítávají nejenom odpracované roky, ale i náhradní doba pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). Doba čerpání předdůchodu se jako náhradní doba pojištění nezapočítává. Pokud nesplňujete nějakou jinou zákonnou podmínku pro zápočet daného období jako náhradní doby pojištění, tak z důvodu čerpání předdůchodu získáte nižší dobu pojištění.

Závěrem

Při práci až do dosažení řádného důchodového věku je měsíční starobní důchod vyšší než při čerpání předdůchodu. Současně je však výpočet starobního důchodu po čerpání předdůchodu citelně vyšší než případný odchod do předčasného důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí