Vyplnění daňového přiznání při prodeji bytu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

V případě, že není splněna žádná ze zákonných podmínek pro daňové osvobození příjmu z prodeje bytu nebo domu, tak je nutné tento příjem zdanit a vyplnit daňové přiznání.

Základem daně je příjem ponížený o související výdaje. Tedy prodejní cena ponížená o kupní cenu (odhadní cenu) plus např. výdaje za rekonstrukce. Příjem ponížený o související výdaje je následně daňovým základem dle § 10 (ostatní příjmy). Pro výpočet daňového základu z ostatních příjmů je nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání. Dílčí daňový základ se následně převede do standardního čtyřstránkového daňového přiznání.

Související

Nelze provést roční zúčtování daně

Za zaměstnance, kteří mají zdanitelný příjem z prodeje nemovitosti, nemůže jejich zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, ale sami si musí podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání přitom potřebují od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Do daňového přiznání se totiž uvádí nejenom daňový základ z prodeje nemovitosti, ale i příjmy ze závislé činnosti (dle § 6 zákona o dani z příjmu).

Sociální a zdravotní pojištění se neplatí

Z prodeje nemovitosti se nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. V praxi to tedy znamená, že pokud je prodejce osobou samostatnou výdělečně činnou, tak si o zisk z prodeje nemovitosti nezvyšuje vyměřovací základ pro platbu sociálního a zdravotního pojištění. Do přehledů pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ se uvádí pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti.

Ztráta nesnižuje celkový daňový základ

V případě, že je transakce z prodeje nemovitosti ztrátová, což je vzhledem k rostoucím cenám nemovitostí ojedinělá situace, tak tato dílčí ztráta nesnižuje celkový daňový základ. Jeli výdaj vyšší než příjem, tak se k rozdílu nepřihlíží.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP