Kdy se neplatí daň z prodeje zděděného bytu?

štítky Daně Realitní trh čtení na 2 minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Dědici mnohdy ve zděděné nemovitosti nechtějí nebo nemohou bydlet a rychle ji chtějí prodat. Jak je to v takových případech s daňovými povinnostmi?

V případě, že se novými majiteli nemovitosti stává více dědiců, tak je často prodej bytu nebo domu nejjednodušším řešením, jak se rychle a snadno finančně vzájemně vypořádat. Ve kterých případech je prodej takové nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob?

Dědictví v roce 2021

Prodej zděděné nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, jestliže mezi nabytím nemovitosti a jejím následným prodejem uplynula lhůta 10 let. Pro zděděnou nemovitost, ve které nemá žádný z dědiců bydliště, je tedy nutné dodržet tento časový test. Výhodou však je, že do lhůty se počítá doba, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej zděděných nemovitostí od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Legislativou jsou podmínky pro daňové osvobození uvedeny v § 4, odstavci 1) písmena b) zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění.

Praktický příklad – Zkrácení časového testu

Setry Jana a Hana zdědily v listopadu 2021 po otci třípokojový byt. Rozhodli se byt co nejrychleji prodat a získané peníze si rozdělit rovným dílem. Vzhledem k tomu, že otec byt vlastnil přes 15 let, tak je splněna podmínka časového testu a příjem z prodeje je osvobozen od daně z příjmu fyzických osob. Ani jedna setra tedy nemá s prodejem bytu daňové starosti.

Praktický příklad – Dědictví po tetě

Paní Alena zdědila v prosinci 2021 dům po své tetě. V případě paní Aleny se nejedná o dědictví v linii přímé a časový test se nezkracuje o dobu vlastnictví domu její tetou. Pokud by paní Alena prodala dům před splněním časového testu, potom by základem daně byla prodejní cena ponížená o odhadovanou částku nemovitosti pro dědické řízení.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí