Poradna: Skončení zaměstnání na dobu určitou a podpora

štítek Poradna přečtete do minuty

foto: Unsplash, ilustrační fotografie

Michal: Pracovní smlouva mi běží pouze do konce roku a zaměstnavatel mi novou smlouvu nenabídne, protože má málo práce. Jak se mi bude počítat podpora v nezaměstnanosti?

Z důvodu skončení smlouvy na dobu určitou Vám bude náležet podpora v nezaměstnanosti ve standardní výši, tj. první dva měsíce 65 % rozhodného příjmu, další dva měsíce 50 % rozhodného příjmu a poté 45 % rozhodného příjmu měsíčně. Na doplnění uvádím, že nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká, jestliže byla v posledních dvou letech získána doba pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců.

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti

Vzhledem k tomu, že nepíšete, kolik máte roků, tak Vám nemohu přesně sdělit, jak maximálně dlouho můžete podporu v nezaměstnanosti pobírat, proto sdělím délku podpůrčí doby obecně. Občané mladší 50 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze po dobu pěti měsíců. Lidé ve věku 50 až 55 let mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti po dobu 8 měsíců a lidé starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu již 11 měsíců.

Nezaměstnanost a důchod

Doba evidence na úřadu práce, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti, se započítává do celkové doby pojištění pro přiznání starobního důchodu i do doby pojištění ovlivňující samotnou výši státního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP