Zdravotní pojištění

štítky Pojištění Zdraví čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Pod pojmem zdravotní pojištění se nejčastěji rozumí zákonné zdravotní pojištění, které má povinně sjednáno každý občan ČR nebo cizí státní příslušník, který je zaměstnán či má trvalý pobyt v České republice. Z tohoto pojištění je hrazena pouze nezbytně nutná péče. Samozřejmě existuje i soukromé zdravotní pojištění, pro ty, kteří chtějí mít větší komfort.

Zákonné zdravotní pojištění vzniká v případě občanů ČR narozením a zaniká úmrtím jedince. Plátce zdravotního pojištění je buďto sám pojištěnec (např. v případě OSVČ), zaměstnavatel nebo stát. Zákonný rozsah tohoto pojištění je poměrně široký, takže jen namátkou sem patří například léčebná péče ambulantní i ústavní, pohotovostní služba, poskytování léčebných přípravků, preventivní péče a mnohé další.

Zdravotní pojištění je povinné, přesto je možné si vybrat z devíti zdravotních pojišťoven. Ovšem při jejich výběru je vhodné zohlednit několik faktorů: nejprve hustotu sítě smluvních zařízení pojišťovny (některé pojišťovny jsou více méně regionální) a také hustotu pracovišť dané pojišťovny, také je dobré si promyslet, zda skutečně lze plně využít všechny nabízené výhody té dané pojišťovny (systém bonusů a „lákadel“ je u každé z těchto pojišťoven odlišný). Zdravotní pojišťovny lze měnit každých 12 měsíců, a to vždy k prvnímu kalendářnímu dni čtvrtletí. Za nezletilé provádí výběr jejich státní zástupce a novorozenec se automaticky stává pojištěncem stejné pojišťovny jako jeho matka.

Seznam zdravotních pojišťoven: Česká národní zdravotní pojišťovna (222, www.cnzp.cz) Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (205, www.hzp.cz) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207, www.ozp.cz) Revírní bratrská pokladna (213, www.rbp-zp.cz) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (201, www.vozp.cz) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111, www.vzp.cz) Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209, www.zpskoda.cz) Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE (217, www.zpma.cz) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211, www.zpmvcr.cz)

Jak již bylo řečeno, vedle zákonného zdravotního pojištění existuje i soukromé zdravotní pojištění, které nabízí většina komerčních pojišťoven. Nejčastěji se používá jako prostředek k náhradě ušlého zisku při delší nemoci. Dalšími výhodami jsou bonusy za bezeškodný průběh, možnost sjednání nadstandardní péče při pobytu v nemocnici a další. Nevýhodami jsou hlavně čekací doby, po jejichž uplynutí začne pojišťovna plnit, nemožnost pojistit se proti smrti a nutnost vždy žádat pojišťovnu o náhradu škody.

Soukromé zdravotní pojištění není ani tak jedno pojištění, jako celý balík různých samostatných pojištění, z nichž některá mohou být i součástí např. životního pojištění (jako třeba pojištění proti invaliditě). Pojistit se tedy lze proti pracovní neschopnosti způsobené úrazem či nemocí nebo obdobně proti pobytu v nemocnici, dále proti nemoci, již zmíněné invaliditě způsobenou nemocí nebo proti závažnému onemocnění. Také si lze sjednat nadstandardní vybavení v nemocnici (pokoj s televizí a telefonem) či nadstandardní stomatologickou­ péči.

V případě pojistné události u většiny těchto pojištění se vyplácí předem, stanovená denní dávka je obvykle ve výši 100 – 2000 Kč či předem sjednaná suma, případně služba. Také tato pojištění mají společnou tzv. karenční dobu neboli čekací dobu. To je doba, po jejímž uplynutí začne pojišťovna vyplácet denní dávku a také je to doba, po jejímž uplynutí začne pojistka platit. Například u pracovní neschopnosti je možno si zvolit dobu 8, 15, 22, 29 nebo 36 dní (samozřejmě čím nižší čekací doba, tím vyšší pojistné), takže pokud si klient zvolí karenční dobu 8 dnů a bude 14 dnů nemocen, bude mu vyplacena denní dávka za 6 dnů (pokud při této době nemoci by měl zvolenu čekací dobu 15 dnů, nedostal by ani korunu). Dále třeba při pojištění proti závažnému onemocnění je karenční doba kolem jednoho roku, to znamená, že pokud pojištěnec onemocní do jednoho roku, také mu nebude vyplacena žádná částka. Proto je třeba volit čekací dobu uvážlivě, aby nevznikly tyto nepříjemnosti.

Jakub Šenovský

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP