Daňová pravidla u darované nemovitosti

štítky Daně Domácnost čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek se z obdržené nemovitosti darem neplatí daň z příjmu. Jaké podmínky je nutné splnit? Jak je to při následném prodeji nemovitosti? Jak se daňový postup liší pro nemovitosti získané v dědickém řízení?

Od daně z příjmu fyzických osob je dle § 10 zákona o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. v platném znění osvobozen bezúplatný příjem, mezi který patří i obdržení nemovitosti darem, jestliže se jedná o příjem:

  • od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou

Jak je to však při následném prodeji?

Při dodržení časového testu, jehož délka se liší pro nemovitosti, ve kterých měl prodávající bydliště a pro nemovitosti, ve kterých neměl prodávající bydliště, se z prodeje nemovitosti neplatí daň z příjmu. Při prodeji darované nemovitosti se přitom zákonná lhůta nezkracuje po dobu, kdy darovanou nemovitost vlastnil dárce.

Zkrácení časového testu v případě dědictví

Dle § 4 zákona o dani z příjmu platí, že časový test pro daňové osvobození při prodeji nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště, se zkracuje o dobu, po kterou danou nemovitost vlastnil zůstavitel, jestliže byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. V případě okamžitého prodeje zděděné nemovitosti se tak mnohdy daň z příjmu neplatí, což je rozdíl oproti prodeji nemovitosti obdržené darem.

Praktický příklad

Slečna Věra zdědila po své babičce byt. Vzhledem k tomu, že slečna Věra aktuálně studuje na vysoké škole v Praze a neplánuje se vracet zpátky do Opavy, tak chce byt co nejrychleji prodat. Babička v bytě bydlela déle než 10 let, takže je splněn časový test pro daňové osvobození. Slečna Věra nebude z prodeje bytu platit žádnou daň z příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí