Jak postupovat při problémech s placením?

Autor: Petr Gola
Rubriky:  Úvěry
Vydáno: 26. dubna 2019 0:00:00
zdroj: pixabay.com

Při problémech se splácením úvěru nebo půjčky je nejhorším řešením hraní mrtvého brouka. Dluhy samy od sebe nezmizí a věřitelé budou své oprávněné nároky vymáhat v exekuci. Jak postupovat, aby se dluhy nezvyšovaly o náklady exekuce?

V případě nemožnosti hrazení měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši je nutné danou situaci co nejrychleji řešit a spojit s věřitelem. Řešením může být snížení měsíčních splátek a prodloužení doby splatnosti úvěru. V případě splácení více úvěrů může pomoci konsolidace úvěrů do jednoho a následné řešení pouze s jednou finanční institucí.

 

Raději dobrovolný prodej movitých věcí

Pokud jsou finanční problémy natolik závažné, že prodloužení doby splácení úvěru již nemusí postačovat, tak je dobré předejít exekuci a situaci vzít aktivně do vlastních rukou. Vždy je pro dlužníka lepší prodat některé nemovité věci ve vlastní režii nebo se přestěhovat z většího bytu do menšího a finanční rozdíl použít na splnění smluvních závazků. V každém případě vlastní aktivní přístup brání propadu do finančního kolotoče exekucí, které celkovou dlužnou částku výrazně zvyšují. Dobré rodinné vztahy rovněž vytváří potřebnou záchrannou síť, ale finanční problémy se musí řešit hned.

 

Sankce dle zákona o spotřebitelském úvěru

Dle zákona o spotřebitelském úvěru může věřitel pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze: právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, úroky z prodlení (výše nesmí přesáhnout legislativou stanovenou hranici) nebo smluvní pokutu. Uplatněná pokuta přitom nesmí přesáhnout 0,1 % denně z příslušné částky. Souhrn všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru a nejvýše může činit 200 000 Kč.

 

Renomované finanční instituce chtějí plnění smlouvy

Seriózní finanční instituce mají zájem, aby profitovali z toho, že klienti řádně plní smluvní podmínky. Mají dostatečně nastaveny mechanismy před povolením úvěru a v případě nečekaných finančních problémů mají zájem se dohodnout a situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti obou smluvních stran.

Reklama

Další články tématu

Úvěry je možné splatit předčasně

Dle zákona o spotřebitelském úvěru lze spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti během trvání...

Odstoupení od spotřebitelského úvěru

V praxi dochází k situaci, že si klienti z různých důvodů čerpání spotřebitelského úvěru...

Osm pravidel pro výběr úvěru

V životě jsou situace, kdy správně zvolený úvěr rodině pomáhá. Rozhodně neplatí, že každý úvěr...

Promýšlíme čerpání úvěru

Nabídka úvěrů a půjček na trhu je pestrá, v případě potřeby lze získat finanční prostředky...

Témata

Hrubá a čistá mzda

Z hrubé mzdy sjednané v pracovní smlouvě odvádí zaměstnanci zálohu na daň z příjmu fyzických...

Pojistné za rok 2013

Všechny OSVČ musí řádně doručit své zdravotní pojišťovně a OSSZ "Přehled o příjmech a výdajích...

Reklama a propagace

Všechny firmy i zákazníci se musí snažit o získávání nových zákazníků. Bez dobré reklamy a...

Jak stoupají mzdy v ČR?

V Česku je aktuálně nejnižší míra nezaměstnanosti z členských zemí Evropské unie, což má...

Daňové přiznání 2011

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) musí včas odevzdat daňové přiznání a Přehledy o...

Reklama
Reklama

Výnos z pronájmu

Investice do nemovitosti

Pravidelný měsíční příjem z pronájmu může tvořit zajímavý rodinný zdroj, každé vlastnictví však přináší starosti a i pronájem nemovitosti může být ztrátový. Jaké daňové povinnosti přináší pronájem nemovitosti?

Otevřete téma

Reklama

O webu DůmFinancí.cz | Inzerce | Loga

Užitečné: Seznam finančních úřadů | Aktuální kurzovní lístek ČNB

Partneři: Finanční poradenství | poradci-sobě.cz | Roští.cz | Bankovní poplatky.com | Moje poplatky.cz


Všechny materiály © Copyright 2006 - 2019 DůmFinancí.cz (dumfinanci.cz ). Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1802-5153. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Ekonomický portál DůmFinancí.cz vydává společnost FINFOCUS, s.r.o., Smluvní podmínky , Soukromí
Tento portál mediálně zastupuje Impression Media, s.r.o.