Jak postupovat při problémech s placením?

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při problémech se splácením úvěru nebo půjčky je nejhorším řešením hraní mrtvého brouka. Dluhy samy od sebe nezmizí a věřitelé budou své oprávněné nároky vymáhat v exekuci. Jak postupovat, aby se dluhy nezvyšovaly o náklady exekuce?

V případě nemožnosti hrazení měsíčních splátek úvěru ve sjednané výši je nutné danou situaci co nejrychleji řešit a spojit s věřitelem. Řešením může být snížení měsíčních splátek a prodloužení doby splatnosti úvěru. V případě splácení více úvěrů může pomoci konsolidace úvěrů do jednoho a následné řešení pouze s jednou finanční institucí.

Raději dobrovolný prodej movitých věcí

Pokud jsou finanční problémy natolik závažné, že prodloužení doby splácení úvěru již nemusí postačovat, tak je dobré předejít exekuci a situaci vzít aktivně do vlastních rukou. Vždy je pro dlužníka lepší prodat některé nemovité věci ve vlastní režii nebo se přestěhovat z většího bytu do menšího a finanční rozdíl použít na splnění smluvních závazků. V každém případě vlastní aktivní přístup brání propadu do finančního kolotoče exekucí, které celkovou dlužnou částku výrazně zvyšují. Dobré rodinné vztahy rovněž vytváří potřebnou záchrannou síť, ale finanční problémy se musí řešit hned.

Sankce dle zákona o spotřebitelském úvěru

Dle zákona o spotřebitelském úvěru může věřitel pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu vyplývajícího ze smlouvy o spotřebitelském úvěru sjednat pouze: právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, úroky z prodlení (výše nesmí přesáhnout legislativou stanovenou hranici) nebo smluvní pokutu. Uplatněná pokuta přitom nesmí přesáhnout 0,1 % denně z příslušné částky. Souhrn všech uplatněných smluvních pokut nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a celkové výše spotřebitelského úvěru a nejvýše může činit 200 000 Kč.

Renomované finanční instituce chtějí plnění smlouvy

Seriózní finanční instituce mají zájem, aby profitovali z toho, že klienti řádně plní smluvní podmínky. Mají dostatečně nastaveny mechanismy před povolením úvěru a v případě nečekaných finančních problémů mají zájem se dohodnout a situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti obou smluvních stran.

Petr Gola

Další články k tématu Výběr úvěru

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí