Uznáním dluhu získává věřitel více času na úhradu

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Oblíbeným způsobem, jak prodloužit promlčecí lhůtu, je uznání dluhu dlužníkem co do důvodu a výše. Používá se i mezi známými při finančních výpůjčkách.

Institut promlčení hraje velmi důležitou roli v obchodních vztazích. Uplynutím stanoveného času sice věřiteli nezaniká možnost pro obdržení platby, ale jeho naděje na úhradu se výrazně snižuje. V případě, že dlužník namítne promlčení a pohledávka je skutečně promlčena, potom již nelze soudní cestou úspěšně nárokovat úhradu dluhu. Dobrovolně samozřejmě může dlužník uhradit i promlčený závazek a věřitel takovou platbu vracet nemusí.

Zastavení promlčecí lhůty

Promlčecích lhůt je celá řada a jsou zpravidla definovány v občanském zákoníku. Základní promlčecí lhůta dle § 629 občanského zákoníku trvá tři roky, majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo. Promlčecí lhůta se v některých situacích zastavuje, nejčastěji uplatněním oprávněného u soudu, takže k promlčení nedochází z důvodu projednávání na soudu.

Sjednání delší promlčecí lhůty

Smluvní strany si mohou dle § 630 občanského zákoníku ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu, nejméně však v trvání jednoho roku a nejdéle v trvání patnácti let. Neuhrazené pohledávky jsou „strašákem“ všech věřitelů, proto sjednání delší promlčecí lhůty je možností, jak zvýšit naději na úhradu příslušné pohledávky.

Uznáním dluhu se prodlužuje promlčecí lhůta

Všechny obchodní činnosti končí až úhradou finanční částky na účet, proto si věřitelé své pohledávky pečlivě hlídají. Zajímavým řešením, jak získat dostatek času na úhradu pohledávky, je uznání dluhu. V případě, že dlužník uzná svůj dluh, tak se dle § 639 občanského zákoníku promlčí právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Pokud dlužník určí v uznání i dobu, do které splní svůj závazek, tak se promlčí právo za deset let od posledního dne určené doby v uznání.

Stačí jednoduché písemné uznání

Uznání dluhu nemusí být nikterak složitě napsané. Dlužník v krátkém uznání uvede, že dle § 639 občanského zákoníku uznává příslušný vyčíslený dluh u vyjmenovaného věřitele co do důvodu a výše a do kdy ho uhradí. Následně ho s příslušným datem podepíše.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí