Úvěry je možné splatit předčasně

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Dle zákona o spotřebitelském úvěru lze spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti během trvání splatit, přičemž mají klienti nárok na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl povinen platit, kdyby nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Jak je to u úvěrů na bydlení?

Při předčasném splacení spotřebitelského úvěru mají věřitelé nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením. Částka nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasné splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Při výrazném zlepšení finanční situace je tak možnost předčasného splacení úvěru zajímavým finančním řešením pro občany mající spotřebitelský úvěr.

Předčasné splacené z důvodu prodeje

Spotřebitelé, kteří si rozhodnou prodat nemovitost, na kterou čerpali spotřebitelský úvěr na bydlení, mohou předčasně splatit takový úvěr, který je delší než 24 měsíců, a poskytovatel úvěru si může účtovat náhradu nákladů do 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru a maximálně částku 50 000 Kč.

Předčasné splacení úvěru na bydlení

U úvěru na bydlení nelze požadovat náhradu nákladů za předčasné splacení, když je předčasné splacení provedeno u úvěru na bydlení v důsledku úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity spotřebitele v postavení dlužníka ve smlouvě úvěru na bydlení nebo jeho manžela nebo partnera, jestliže tato skutečnost vede k výraznému snížení schopnosti spotřebitele úvěr na bydlení splácet nebo u úvěru na bydlení do 25 % celkové výše spotřebitelského úvěru během jednoho měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení.

Žádost o předčasné splacení

Poskytovateli úvěru je v případě přání o předčasné splacení úvěru tuto skutečnost oznámit a věřitel následně bez zbytečného odkladu klientovi poskytne: vyčíslení dlužné částky, a to v rozdělení na jistinu, úrok a další náklady spojené s předčasným splacením, údaje o výši účelně vynaložených nákladů a případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí