Odstoupení od spotřebitelského úvěru

štítky Právo Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V praxi dochází k situaci, že si klienti z různých důvodů čerpání spotřebitelského úvěru rozmyslí. Dle zákona o spotřebitelském úvěru je možné od takové smlouvy odstoupit, přičemž odstoupením od smlouvy se spotřebitelský úvěru od počátku ruší. Za jakých podmínek?

Odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení je možné ve 14 denní zákonné lhůtě ode dne uzavření takové smlouvy. Odstoupit od smlouvy je přitom možné bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, nutná je však písemná forma.

Základem je finanční zodpovědnost

Možnost odstoupení od smlouvy je pro občany takovou záchrannou brzdou, jak ještě po dodatečné úvaze zrušit úvěr, který by byl z různých důvodů nevýhodný. Žádný úvěr není dobré vyřizovat v časové tísni a zbrkle. Zodpovědní občané tedy přistupují k uzavření smlouvy o úvěru s rozmyslem a na základě důkladných propočtů rodinné finanční situace. Možnost zrušit smlouvu o spotřebitelském úvěru v 14denní lhůtě je pro ně pouze takovou pojistkou.

Jaké plnění může požadovat poskytovatel úvěru?

V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení, tak je spotřebitel poskytovateli úvěru povinen zaplatit, a to nejpozději do 30 dní:

  • Jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru.
  • Úrok ve výši, na kterou by poskytovateli vznikl nárok, jestliže by k odstoupení smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán až do dne, kdy je jistina splacena.
  • Případné nevratné poplatky zaplacené poskytovatelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

Rychlé vyřízení, dlouhé splácení

Spotřebitelské úvěry pro vyšší částku ovlivňují rodinné finanční hospodaření několik let. Příjmová rodinná situace se může z různých důvodů zhoršit, např. z důvodu výkonu hůře placené práce, horších finančních výsledků v podnikání či čerpání mateřské či rodičovského příspěvku jednoho z partnerů nebo manželů. Při finančním plánování úvěru je vhodné počítat s rezervou pro případné finančně horší měsíce.

Petr Gola

Další články k tématu Výběr úvěru

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí