Spoření na penzi je nutností

štítky Penze Spoření čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V průměru žijí lidé déle než v minulosti, porodnost klesá a finanční nároky penzistů jsou vyšší než v minulosti. To jsou jenom některé z důvodů, proč úloha vlastního zajištění na penzi rok od roku poroste. Finanční produkty III. důchodového pilíře jsou jednou z možností, jak se finančně připravit na odchod do důchodu.

Vyspělé země světa nebudou moci zajistit budoucím penzistů stejnou úroveň státního důchodu jako je tomu nyní. Náklady na důchodový systém z demografických důvodů neustále rostou. Bez vlastních finanční prostředků bude odchod do penze znamenat citelný pokles životní úrovně.

Srozumitelné finanční produkty

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření jsou srozumitelné finanční produkty podporované státem, proto by zodpovědní občané měli mít uzavřenu vlastní smlouvu. Státní podpora atraktivitu těchto produktů zvyšuje. U doplňkového penzijního spoření je možnost volby investiční strategie, kterou lze během let měnit. Jedná se o zajímavý finanční produkt pro lidi s odlišným investičním profilem.

Možnost dřívějšího odchodu do penze

Důchodový věk se v Česku závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. Dle aktuálně platné důchodové legislativy se důchodový věk postupně prodlužuje. Pro lidi narozené v roce 1965 a později se dle legislativní změny důchodový věk zastropoval na 65 let. V budoucnu se však dá očekávat opětovné prodlužování důchodového věku. Do důchodu se bude odcházet později než v 65 letech, protože důchodový věk se bude odvíjet od demografického vývoje. Až do řádného důchodového věku však z různých důvodů nebude moci řada lidí pracovat. Lidé mající dostatečné vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření však mohou přestat pracovat dříve a přitom se vyhnout finančně krácenému předčasnému důchodu, neboť mohou využít možnosti čerpání předdůchodu.

Co je to předdůchod?

Při splnění zákonných podmínek je možné do předdůchodu odejít nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku muže stejného ročníku narození. Hlavní podmínkou je dostatečná výše úspor na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření. V předdůchodu se čerpají vlastní naspořené peníze, zdravotní pojištění je placeno státem a pro důchodové účely se dané období hodnotí jako vyloučená doba pojištění. Předdůchodci tedy nejsou bez finančních prostředků a mohou odejít až do nekráceného řádného starobního důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí