Daň z nemovitých věcí se platí v květnu

štítky Daně Domácnost čtení na 2 minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Majitelé nemovitosti zapsaní v katastru nemovitosti k 1. lednu letošního roku budou v květnu platit daň z nemovitých věcí. Pro rok 2024 je daň z nemovitých věcí vyšší než v roce 2023.

Daňové přiznání k dani nemovitých věcí museli do konce ledna 2024 podat pouze majitelé nemovitosti, kteří nemovitost nabyli v průběhu roku 2023. V následujících letech se daňové přiznání podává pouze v případě změny rozhodných skutečností pro výpočet daně. Samotné zvýšení sazby daně z nemovitých věcí přitom není důvodem pro podání daňového přiznání.

Prodej nemovitosti začátkem roku 2024

Občané, kteří nemovitost prodali nebo darovali v prvních měsících roku 2024, musí tedy daň z nemovitých věcí pro rok 2024 zaplatit. Daňově rozhodujícím termínem je stav k 1. lednu příslušného roku. Často jsou majitelem bytu nebo domu oba manželé, v takovém případě plní veškeré daňové povinnosti ohledně daně z nemovitých věcí jeden z nich.

Kdo může daň z nemovitých věcí zaplatit ve dvou splátkách?

V případě, že je vypočtená roční daň z nemovitých věcí nižší než 5000 Kč, tak je nutné daň z nemovitých věcí uhradit jednorázově do konce května. Finanční správa přitom daňovým poplatníkům zasílá podklady pro úhradu daně formou poštovní poukázky. Jestliže je vypočtená roční daň z nemovitých věcí vyšší než 5000 Kč, tak lze daň uhradit ve dvou splátkách, a sice v květnu a v listopadu.

Co ovlivňuje výši daně?

Souhrnná částka daně z nemovitých věcí se skládá z dílčí daně z pozemku a z dílčí daně ze staveb a jednotek. Na samotný výpočet daňové povinnosti má následně vliv několik parametrů, např. velikost obce nebo sazby příslušných koeficientů. V praxi se tak samotná daň pro stejně veliký byt v jednotlivých městech liší.

Daň z nemovitých věcí se platí i při nízkých příjmech

Při výpočtu daně z nemovitých věcí se neuplatňují žádné slevy nebo odpočty, takže daň z nemovitých věcí platí i daňoví poplatníci, kteří z důvodu nízkého zdanitelného příjmu daň z příjmu fyzických osob vůbec neplatí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí