Finanční problémy je nutné řešit včas

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při finančních problémech a nemožnosti splácení úvěrů a půjček není rozhodně řešením před zodpovědností utíkat. Čas hraje vždy v neprospěch dlužníka. Finanční problémy je dobré si přiznat co nejdříve a aktivně začít jednat.

Situace na finančním trhu je příznivá, což vede mnohé jednotlivce a rodiny k čerpání úvěrů a půjček na spotřební zboží, na které by se jinak muselo delší dobu šetřit. Promyšlené úvěry pomáhají překonat nesoulad mezi příjmy a výdaji a je možné zvýšit kvalitu života (např. pořízením lepšího auta) již nyní a nečekat až se našetří.

Věřitelé si pohledávky pečlivě hlídají

Čerpání úvěrů a půjček je však nutné si dobře promyslet, neboť všechny závazky je nutné řádně plnit. Všechny finanční instituce si přitom své pohledávky velmi pečlivě hlídají. Rodiny, které však přecení své finanční síly, se mohou díky nemožnosti splácení dostat do tíživé finanční situace. Splácení úvěrů a půjček dalším zadlužováním je přitom rychlou cestou k exekutorovi nebo k osobnímu bankrotu. Neplnění sjednaných povinností je navíc sankciováno a dluhy tak rychle narůstají.

Aktivní přístup zabrání nejhoršímu

Jakmile dojde k problémům se splácením, např. protože rodinné příjmy jsou nyní nižší než v době vyřizování úvěru (např. dočasná nezaměstnanost, výkon hůře placené práce…) nebo z důvodů nezvládnutí výdajové stránky rozpočtu, tak je nutné danou špatnou finanční situaci ihned řešit. Je potřeba se co nejdříve spojit se všemi věřiteli a zkusit nají společné řešení. Možností je např. snížení měsíční splátky úvěru a prodloužení doby splácení nebo konsolidace úvěrů, kdy všechny dluhy převezme banka a následně se splácení úvěrů řeší již pouze s jednou finanční institucí, přičemž opět dojde k prodloužení doby splácení úvěru. Současně je potřeba velmi usilovně pracovat na zvýšení pravidelného měsíčního příjmu.

Lepší se přestěhovat dobrovolně

Při finančních problémech může být i řešením přestěhování do menšího a levnějšího bytu. I když je to velmi nepříjemné, pořád je lepší se přestěhovat dobrovolně než když dojde k prodeji nemovitosti v rámci exekuce. Peníze získané z „nedobrovolného“ stěhování se použijí na umoření dluhů. Když už je nutné se přestěhovat do menší a levnější nemovitosti, potom je vhodné zvolit lokalitu, kde se podaří najít lépe placenou práci. Stejným způsobem je vhodné prodat za účelem splacení úvěru všechny cenné nemovité věci.

Dluhy se samy nevyřeší

Přiznat si finanční problémy a postavit se k nim čelem je nepříjemné. Mnozí dlužníci se aktivnímu řešení vyhýbají, neboť mají strach, co jim řekne rodina nebo známí. Období nečinnosti ovšem situaci ještě zhoršuje. Brzký a aktivní přístup k vlastním dluhům zvyšuje naději, že po určitém čase se podaří opět najít finanční rovnováhu a začít znovu s čistým štítem.

Petr Gola

Další články k tématu Rodinné dluhy

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí