Dva zkrácené úvazky

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Někteří zaměstnanci z různých důvodů pracují na dva zkrácené úvazky současně. S čím je v takovém případě nutné počítat? Jaké jsou daňové povinnosti?

Práce na dva zkrácené úvazky může být v některých případech nouzovým řešením, neboť se nedaří najít adekvátní jednu práci na hlavní pracovní poměr. V jiných případech je to však úmyslná volba, neboť se např. v každém zaměstnání vykonávají jiné činnosti a získávají se tak nové cenné pracovní zkušenosti, což by při práci na hlavní pracovní poměr nešlo zvládnout.

Povinnost podat daňové přiznání

Zaměstnanci pracující současně u dvou různých zaměstnavatelů na zkrácený úvazek musí počítat s tím, že si sami musí podat za daný rok daňové přiznání a daňové záležitosti za ně nemůže vyřídit zaměstnavatel formou ročního zúčtování daně. Daňové přiznání má povinnost podat každý, kdo alespoň v jednom měsíci roku 2017 má mzdu od dvou zaměstnavatelů, ze kterých je odvedena zálohová daň z příjmu.

Praktický příklad

Paní Nováková pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB a na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele CD. Z obou mezd je paní Novákové odváděna zálohová daň z příjmu. Za rok 2017 si bude muset paní Nováková podat sama daňové přiznání. Od obou zaměstnavatelů bude k vyplnění daňového přiznání paní Nováková potřebovat „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017“.

Měsíční daňové slevy se uplatní pouze u jednoho zaměstnavatele

Při výpočtu čisté mzdy při práci pro dva zaměstnavatele je možné uplatňovat daňové slevy pouze u zaměstnavatele, u kterého je podepsáno prohlášení k dani, tzv. růžový papír. Daňové zvýhodnění na děti je možné uplatňovat i při práci na zkrácený úvazek. Sociální i zdravotní pojištění se přitom odvádí z obou zkrácených úvazků a nikoli pouze z jednoho, jak se někteří zaměstnanci mylně domnívají.

Jak se hodnotí odpracovaná doba pro důchod?

Měsíční výše státního důchodu závisí na průměrné měsíční mzdě za odpracované roky (tzv. osobním vyměřovacím základu) a získané době pojištění v celých ukončených letech. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění. I když je současně práce vykonávána pro dva zaměstnavatele a sociální pojištění je odváděno z obou mezd, tak pro důchodové účely se měsíc práce pro dva zaměstnavatele současně počítá jako jeden měsíc. Odpracovaný měsíc se pro důchodové účely nikdy nemůže počítat jako odpracované dva měsíce. Do osobního vyměřovacího základu se však počítají příjmy z obou zkrácených úvazků.

Petr Gola

Další články k tématu Zkrácený úvazek

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí