Daňový bonus v roce 2016

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Rodič s nižším příjmem uplatňující daňové zvýhodnění na děti nemusí zaplatit nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží daňový bonus od státu. Aby bylo možné čerpat daňový bonus za rok 2016, tak je nutné mít vyšší příjem než za rok 2015.

Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů. Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění měsíčně, OSVČ v daňovém přiznání za celý rok. Když je uplatňované daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, potom vzniká nárok na daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob.

Praktický příklad

Zaměstnankyně paní Malá má hrubou měsíční mzdu 12 000 Kč. Paní Malá uplatňuje daňové zvýhodnění na syna Tomáše. Kolik zaplatí paní Malá na dani z příjmu fyzických osob?

  • Daň z příjmu fyzických osob se i v roce 2016 vypočítává ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda zaměstnance zvýšená o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V souhrnu odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance 34 % (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění).
  • Superhrubá mzda paní Malé činí 16 100 Kč (12 000 Kč × 1,34, zaokrouhleno na sta nahoru).
  • Daň z příjmu fyzických osob je tedy 345 Kč (16 100 Kč × 15 %) – základní sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč).
  • Vypočtená daň z příjmu fyzických osob je nižší než daňové zvýhodnění na jedno dítě ve výši 1 117 Kč. Paní Malá tedy nezaplatí nic na dani z příjmu fyzických osob a ještě obdrží daňový bonus ve výši 772 Kč (1 117 Kč – 345 Kč).

Limit pro roční příjem

K uplatnění daňového bonusu je nutné mít dostatečný příjem. Příjem ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku nebo pronájmu musí být alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k lednu daného roku. U příjmů z pronájmu přitom nesmí výdaje převýšit příjmy. Dále platí, že se do rozhodných příjmů nezapočítávají příjmy od daně osvobozené nebo příjmy podléhající srážkové dani. Za celý rok 2016 je tedy nutné pro čerpání daňového bonusu za celý rok mít roční příjem 59 400 Kč (6 × 9 900 Kč). Zaměstnanci s příjmem do limitu však poměrně vyplacený daňový bonus během roku nevrací, na tento poměrný bonus mají nárok. Na základě prováděného ročního zúčtování daně zaměstnavatelem za zaměstnance nemůže vzniknout zaměstnanci daňový nedoplatek.

Praktický příklad

OSVČ paní Veselá má příjem za rok 2016 z pronájmu ve výši 58 000 Kč, žádné další příjmy paní Veselá neměla. Paní Veselá nemůže tedy za rok 2016 čerpat daňový bonus. Daňové zvýhodnění na děti za celý rok 2016 by měl tedy uplatnit manžel paní Veselé, aby daňová povinnost rodiny Veselých nebyla zbytečně vyšší.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí