Poradna: Zaměstnavatel se mnou kvůli důchodu nepočítá

štítky Poradna Právo Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Canva, ilustrační fotografie

Ladislava: V dubnu dosáhnu normálního důchodového věku. Pořád jsem si o důchod nepožádala. Mám obavy, že když odejdu do důchodu, tak zaměstnavatel nebude mít pro mě práci. Chtěla bych totiž stále pracovat. Jak mám postupovat?

Přiznáním starobního důchodu ani dosažením řádného důchodového věku automaticky pracovní poměr nekončí. Pracovní poměr musí být vždy ukončen v souladu se zákoníkem práce.

Možnosti ukončení pracovního poměru

To znamená, že pracovní poměr může být ukončen: výpovědí podanou zaměstnavatelem, výpovědí podanou zaměstnancem nebo vzájemnou dohodou.

Žádná omezení v řádném důchodovém věku

V řádném důchodovém věku je možné mít libovolné příjmy a je možné pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou. Když si tedy necháte přiznat řádný starobní důchod, tak můžete současně bez omezení pobírat starobní důchod a mzdu ze zaměstnání. Ať už si tedy o starobní důchod požádáte či nepožádáte, tak můžete normálně pracovat.

Domluva se zaměstnavatelem

Vzhledem k tomu, že je možné mít v řádném starobním důchodu libovolné příjmy, tak je vhodné si o řádný starobní důchod požádat. V takovém případě budete současně pobírat důchod a mzdu od současného či jiného zaměstnavatele. Změnit zaměstnání v důchodovém věku je samozřejmě možné libovolně. Zdali však budete moci nadále pracovat u svého současného zaměstnavatele či nikoliv, to záleží na okolnostech.

Bezdůvodná výpověď od zaměstnavatele není možná

Zaměstnavatel Vám může totiž dát výpověď, ať už budete řádný starobní důchod pobírat či nikoliv. Zaměstnavatel Vám však dle aktuálně platné legislativy nemůže dát bezdůvodnou výpověď. Výpověď podaná zaměstnavatelem musí být vždy v souladu se zákoníkem práce, nejčastějším výpovědním důvodem je nadbytečnost dle § 52, písmeno c).

Výpovědní lhůta běží vždy

V případě obdržení výpovědi od zaměstnavatele vždy běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Dosažení řádného důchodového věku není důvodem pro zrušení či snížení zákonné výpovědní lhůty.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí