Úrazové pojištění

štítky Pojištění Zdraví čtení na 3 minuty

foto: freeimages.com, ilustrační fotografie

Bezpochyby netřímáme náš život pevně v rukou. I když máme velké plány a naděje do budoucna, vždy nad námi visí stín nějakého vážného neštěstí, které vše může zvrátit. Nebezpečí úrazu není jistě zanedbatelné, protože vážný úraz ať naší vlastní osoby nebo rodinného příslušníka může znamenat také vážné finanční problémy. Úrazové pojištění nijak nezabrání samotnému úrazu, avšak může poskytnout významnou finanční náplast či dokonce i možnost úspěšného přestání doby zranění.

Pro koho všeho tedy je vhodné úrazové pojištění. Jistě v první řadě pro ty, kteří vykonávají nebezpečné profese (tzn. nebezpečné podle tabulek pojišťoven, tedy například hasič, policista či horník) nebo mají ne zrovna nejbezpečnější zálibu. Léčba úrazu může být nákladná a je lépe, když se zraněný člověk může soustředit jen na své zdraví a nikoli na to, jak zaplatí za léčbu.

Navíc pokud je na takovém provozovateli nebezpečného zaměstnání či záliby závislý i někdo jiný (např. jde o živitele/ži­vitelku rodiny) mělo by být úrazové pojištění takřka nutností. Také je dobré takto pojistit alespoň menší děti, neboť je známo, že děti jsou neposedné a často se jim něco stane, takto při těžším úrazu bude alespoň rodina kompenzována. Úrazové pojištění je poměrně flexibilní produkt, takže je možné se pojistit pouze na určitou dobu (např. pracovní dobu nebo naopak na dobu volného času) nebo na omezený časový úsek (dovolená) ; pojišťovny nabízejí programy pro jednotlivce i pro celé skupiny, tedy lze výhodně pojistit celou rodiny nebo třeba i školní výlet či turistickou výpravu.

Jaké jsou tedy nejčastější rizika, proti nimž nabízejí pojišťovny krytí:

Pojištění pro případ smrti následkem úrazu: To poměrně zřejmě znamená, že v případě smrti pojištěného následkem úrazu se pojišťovna zavazuje vyplatit jeho pozůstalým celou pojistnou částku. Úrazové pojištění se někdy nabízí spolu se s nějakým typem spořícího životního pojištění, což mnohdy může znamenat, že v případě smrti úrazem je pojištěnec kryt dvojnásobně. Sice vidina dvojnásobku peněz pro rodinu může někoho zlákat, ale obvykle jde o nadbytečný luxus. Pojištění pro případ trvalých následků úrazu: Pokud utrpí pojištěnec úraz s trvalými následky, tak mu pojišťovna vyplatí částku, která je rovna procentu poškození z pojistné částky. Procento trvalého poškození obvykle určuje smluvní lékař pojišťovny podle interních tabulek. Výše plnění může být vyplácena buď lineárně (tedy např. při 50% tělesném poškození klient dostane 50% pojistné částky) nebo progresivně (tady se plnění od určitého procenta tělesného poškození – např. 50% či 75% – vypočítává od násobků pojistné částky).

Pojištění denního odškodného při pracovní neschopnosti způsobené úrazem: V případě pracovní neschopnosti způsobené úrazem klient dostává určitou sjednanou částku (obvyklý rozsah je od 50 do 1000 Kč na den), ovšem ne od prvního dne neschopnosti, ale až po obvykle dvou týdnech v některých případech i déle (ovšem mnohé pojišťovny pak zpětně peníze proplácí i za ty předcházející dny). Pojištění invalidity následkem úrazu: Pokud je pojištěnci přiznána trvalá invalidita (nebo i částečná), tak mu pojišťovna vyplatí sjednanou částku Z dalších pojištění například: Pojištění doby nezbytného léčení, Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici atd. Konkrétní nabídka vždy záleží na pojistném ústavu. Pokud tedy přemýšlíte o úrazovém pojištění, je dobré se předem dobře informovat o konkrétních produktech jednotlivých pojišťoven a vybrat si to nejvhodnější, kde nebude platit za věci, které ve skutečnosti nepotřebujete a naopak kde budete pojištění proti rizikům, kterým jste vskutku vystaveni.

Jakub Šenovský

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí